Wetenschap

De tuin bij Atlas levert stroom

Plant-e, het spin-off bedrijf van WUR, heeft in de tuin bij Atlas een infobord geplaatst dat wordt verlicht door plantenstroom.
Roelof Kleis

(Foto: Roelof Kleis)Planten zetten kooldioxide en water om in suiker en zuurstof. Die suiker gebruikt de plant als voedsel en bouwmateriaal. Maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Overtollig materiaal komt via de wortels in de bodem terecht. Dat afval wordt door bodembacteriën verteerd. De daarbij vrijkomende elektronen bundelt Plant-e tot stroom. Een in theorie perfecte natuurlijke batterij.

Plant-e timmert al een aantal jaren aan de weg met plantenstroom. Her en der in het land staan inmiddels proefopstellingen die (led)lampjes laten branden op plantenstroom. Maar de campus, de bakermat van de plantenstroom, ontbrak in dat rijtje. Dat is met de plaatsing van de opstelling in de natte natuurtuin bij Atlas nu goedgemaakt.

Plant-e.batterij.jpgDe natuurtuin is bij uitstek geschikt voor plantenstroom. Voorwaarde voor het systeem om te werken is namelijk een natte ondergrond. Aan de ene kant voor de geleiding van de elektronen, legt Tim Crolla (zie foto)

van Plant-e uit. En aan de andere kant omdat een deel van de chemische reacties anaeroob moet plaatsvinden. Het hart van de plantenbatterij staat daarom op een laag punt in de tuin, zo’n tien meter van het infobord, waar het naar verwachting permanent nat is.

Stroomkring

Hier markeren dertig palen het gebiedje waar de stroom wordt opgewekt. De stroom wordt onder de grond naar het infobord geleid. Om de stroomkring sluitend te maken leiden dertig zachte kunststof slangen lucht en dus zuurstof de bodem in. De zuurstof wordt aan de negatieve pool van de batterij (samen met elektronen en waterstof-ionen) omgezet in water. Het infobord langs het gele voetpad geeft tweetalig (Nederlands en Engels) info over de tuin en het principe van plantenstroom.

Die info is overdag prima te lezen. Maar als het donker is, heb je licht nodig. Een druk op de knop verricht dan het wonder.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.