Organisatie
Opinie

Is onderwijspremie de oplossing?

Vanwege hogere uurtarieven is het voor leerstoelgroepen duur om medewerkers van Wageningen Research in te schakelen voor onderwijs. De raad van bestuur heeft nu een vereveningsfonds van 250 duizend euro per jaar ingesteld, bedoeld om het tariefverschil te compenseren. Een soort onderwijspremie voor instituutsmedewerkers. Een goed idee?
Yvonne de Hilster

Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Ron Hoogenboom, onderzoeker bij Rikilt

‘Ieder jaar geef ik een paar colleges, binnen en buiten Wageningen. De colleges binnen Wageningen zijn gastcolleges. Ik word gevraagd vanwege mijn specifieke expertise, de risicobeoordeling en regelgeving rond dioxines en diergeneesmiddelen. Daarvoor krijgt mijn instituut bij mijn weten geen vergoeding; ik schrijf de tijd op algemene uren. Of dit fonds een goed idee is, kan ik daarom niet beoordelen. Ik vraag me eerder af of de universiteit mij wil blijven inhuren als ze mij daar een uurvergoeding voor moeten betalen.’

Johan Verreth, hoogleraar Aquacultuur en visserij

‘Ik vind het logisch dat als men roept dat WR-medewerkers in het onderwijs moeten worden ingezet, er dan ook praktisch iets wordt geregeld. Bij ons gaven mensen van Marine Research vroeger wel college, maar dat moest met uurtje-factuurtje en dat wilde ik nooit, dus regelden we onderhands iets. Zo’n anderhalf jaar geleden hielden dat soort afspraken op, door de financiële positie van Marine Research. Dit fonds kunnen we alleen maar toejuichen. Marine Research is veel groter dan mijn leerstoelgroep. Daar zit expertise die wij niet hebben, wat extra mogelijkheden biedt voor onze studenten qua stages en afstudeervakken. Als ik in totaal 13 weken compensatie per jaar kan krijgen, kom ik een heel eind. En nu hopen dat ze ook financiële ruimte gaan maken om tenure trackers van Wageningen Research op de universiteit te laten werken als dat goed is voor hun carrièrepad.’

Gert Duinkerken, hoofd afdeling diervoeding, Livestock Research

‘Voor medewerkers die graag bij onderwijs betrokken zijn, regelden we in goed onderling overleg al vaker iets. Ik heb bijvoorbeeld iemand gehad die via een detacheringsconstructie voor één dag in de week onderwijs ging geven en masterstudenten en promovendi ging begeleiden. Dat is goed voor de loopbaan van de medewerker, zorgt op de leerstoelgroep voor input uit de praktijk en is goed voor de banden tussen onderwijs en onderzoek. Dit vereveningsfonds is wat dat betreft een uitbreiding van de mogelijkheden, vooral voor incidentele inzet. Maar het begint met de intrinsieke drive van mensen. Ze moeten gemotiveerd en gekwalificeerd zijn.’

Theo van Hintum, hoofd PGR, Centrum Genetische Bronnen Nederland

‘Ik kan dit fonds alleen maar toejuichen. Wij zouden best meer in het onderwijs willen worden ingezet, maar de vraag is niet groot. Leerstoelgroepen proberen liever zelf de benodigde kennis te vergaren, terwijl wij de expertise al hebben. Wat hierin waarschijnlijk meespeelt, is dat wij duurder zijn. En zo is er meer kennis beschikbaar binnen Wageningen Research die op de universiteit ontbreekt. Het is zonde die niet te gebruiken. Als er obstakels zijn zoals tariefverschillen moet je die wegwerken, en dat is precies wat er nu gebeurt, dus dat is mooi.’

Jacqueline Bloemhof-Ruwaard, hoogleraar Operationele research en logistiek

‘Wij hebben een collega van Wageningen Economic Research die we graag inzetten voor onderwijs. Die heeft nu een tijdelijke aanstelling. We doen ook een aantal projecten samen en zo kan hij ook onderzoek blijven doen. We werken veel samen met Economic Research en het zou leuk zijn om meer mensen van dat instituut of bijvoorbeeld van Food & Biobased Research te kunnen inschakelen voor onderwijs. Ik heb daar nooit naar gekeken, omdat het tarief dat wij kunnen betalen voor hen lastig is. Het verschil tussen onze tarieven kan ik niet bijleggen, ik heb geen eindeloze portemonnee. Deze compensatieregeling opent deuren waar we eerder niet aan dachten en gaat samenwerken op onderwijsgebied een stuk makkelijker maken.’

Gerco Angenent, persoonlijk hoogleraar Moleculaire biologie en groepshoofd bij Wageningen Plant Research

‘Zelf ben ik op twee manieren betrokken bij onderwijs: in mijn functie als persoonlijk hoogleraar en als medewerker van Plant Research. Met meer collega’s vanuit Plant Research geef ik zo nu en dan gastcolleges. Dat doen we nu zonder vergoeding. Dat accepteren we, omdat het voor ons een manier is om studenten te werven voor afstudeeronderzoeken. Ik denk niet dat we daar ooit betaald voor gaan krijgen. Op zich is het vereveningsfonds een goed initiatief, maar ik denk eerlijk gezegd dat er weinig gebruik van gemaakt gaat worden. Als ik binnen Plant kijk, constateer ik dat een leerstoelgroep zijn krappe budget het liefst zoveel mogelijk aan eigen mensen besteedt. Ook al vergoedt het fonds het verschil in uurtarief, als ze WR-medewerkers inschakelen dragen ze toch geld af aan een instituut. Alleen bij knelpunten op personeelsgebied, zoals het uitvallen van een docent of een plotse stijging van het aantal studenten, denk ik dat er mogelijk een beroep op medewerkers van instituten wordt gedaan. Een ander moment is als een leerstoelgroep een nieuw vak gaat opzetten en daar graag mensen van Wageningen Research bij betrekt. Maar een nieuw vak ontwikkelen gebeurt maar weinig en is een lang proces, dus ook dat zie ik niet snel gebeuren.’

Ludo Hellebrekers, directeur Wageningen Bioveterinary Research

‘Ik ben blij dat dit fonds is ingesteld. Dit fonds schept mogelijkheden, daar moeten we goed gebruik van maken en dan evalueren hoe het uitpakt. Ik heb in het verleden wel aangegeven dat een bijdrage vanuit ons instituut aan onderwijs problematisch is, en dat we daarvan steeds een kosten-batenanalyse maken; inhoud versus financiën. We moesten er altijd geld op toeleggen. Dat deden we soms, als strategische investering, maar ik verwacht dat nu de balans sneller positief zal uitvallen. Al vraagt het waarschijnlijk wel een investering in voorbereidingstijd en reistijd naar Wageningen. Daarnaast vergroot het betrekken van onze medewerkers bij onderwijs de inhoudelijke samenwerking, door het persoonlijk contact en kennisuitwisseling. Je geeft en wordt gevoed. Hoe meer onderlinge banden op inhoud, hoe meer kans op synergie.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.