Student
Nieuws
Onderwijs

Studenten mogen eigen vak samenstellen

De masteropleiding Earth and environment gaat komend voorjaar experimenteren met een nieuw vak. Studenten die dit vak kiezen, mogen zelf bepalen waar ze iets over willen leren.
Linda van der Nat

Foto: Guy Ackermans

Het vak heet ‘Trending topics in biology and chemistry of soil and water’ en behandelt maatschappelijk relevante thema’s op het gebied van milieu- en duurzaamheid. Welke dat precies zijn, is aan de studenten. ‘De enige voorwaarde is dat het aansluit bij de expertise van een van de vier leerstoelgroepen die bij het vak betrokken zijn’, aldus universitair docent en vakcoördinator Ingrid van de Leemput van Aquatic ecology & water quality management. ‘Verder laten we de studenten vrij in de onderwerpkeuze.’ Collega-docent Jeroen de Klein: ‘We denken dat ze daar mans genoeg voor zijn, zo aan het eind van hun opleiding.’

We hebben natuurlijk onze verwachtingen

Ingrid van de Leemput

Het vak wordt gegeven in de eerste weken van periode 6 (mei), maar studenten die zich inschrijven gaan van februari tot en met april al met elkaar in discussie op een online platform, om samen de thema’s te kiezen waar ze meer over willen leren. Voorbeelden willen Van de Leemput en De Klein eigenlijk niet noemen, om de studenten zo vrij mogelijk te laten brainstormen. Van de Leemput: ‘We hebben natuurlijk onze verwachtingen. We hopen bijvoorbeeld dat het multidisciplinair wordt, maar ook dat laten we aan hen.’

Feedback

De Klein en Van de Leemput zullen met kleine opdrachten en gerichte feedback de studenten prikkelen om de onderwerpen bij te schaven tot ze op het juiste niveau zijn. Het vak zelf bestaat uit inhoudelijke colleges van WUR- en gastdocenten en literatuuronderzoek over de gekozen thema’s. De studenten gaan in groepjes aan de slag, interviewen experts, schrijven een populairwetenschappelijk artikel en presenteren hun bevindingen aan hun medestudenten.

De twee docenten hopen dat studenten enthousiast zijn over de nieuwe werkvorm. De Klein: ‘Vanuit de opleidingscommissie was men wat huiverig om studenten drie maanden voordat ze het vak gaan volgen al aan het werk te zetten. Maar studenten spenderen ongelooflijk veel tijd op social media, naar onze mening kan daar kan best een halfuurtje per week discussiëren en filosoferen over je eigen vak bij.’

Actief en geëngageerd

Het vak is verplicht voor studenten in de master van Earth and environment die de richting Biology and chemistry of soil and water hebben gekozen, maar ook studenten uit andere opleidingen zijn welkom. Van de Leemput: ‘Zolang ze maar actief en geëngageerd zijn en een affiniteit hebben met milieuproblematiek.’ Momenteel hebben elf studenten zich voor het vak ingeschreven. Aanmelden kan nog tot 1 februari via ingrid.vandeleemput@wur.nl.

De betrokken leerstoelgroepen zijn Soil biology & biological soil quality, Soil chemistry & chemical soil quality, Plant ecology & nature conservation en Aquatic Ecology & Water Quality Management.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.