Organisatie
Onderzoek

WUR succesvol in Brussel

De WUR heeft deze maand voor zo’n 20 miljoen euro aan Europese onderzoeksprojecten binnengehaald. Het gaat om 24 projecten op het gebied van duurzame landbouw, waterbeheer en biobased economy.
Albert Sikkema

<foto: EU.org>

De Wageningse onderzoekers hebben deze maand veel onderzoeksprojecten gehonoreerd gekregen uit het Horizon 2020 programma van de Europese Unie. Ook was het percentage goedgekeurde projecten hoog. Van de 31 ingediende onderzoeksprojecten op het gebied van voedselveiligheid, duurzame landbouw en bosbeheer, marien en zoetwateronderzoek keurde de EU er 18 goed. Bovendien werden 4 van de 13 onderzoeksvoorstellen op gebied van biobased industries goedgekeurd, plus 2 projecten op het gebied van milieu en klimaat. De 24 goedgekeurde projecten zijn samen goed voor een onderzoekomzet van zo’n 20 miljoen euro bij de WUR.

Slagingspercentage

Het slagingspercentage van de Wageningse voorstellen op het gebied van voedselveiligheid, duurzame landbouw en bosbeheer, marien en zoetwateronderzoek was aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde, licht Peter Jongebloed van de EU Office van de WUR toe. In de eerste fase van deze EU-call dienden Wageningse onderzoekers rond de negentig conceptvoorstellen in. Daarvan gingen 31 door naar de tweede ronde. Die 31 moesten een volledig onderzoeksvoorstel uitwerken. Daarvan werden er 18 goedgekeurd door de EU, ofwel 20 procent van de eerste voorstellen.

Strategisch

Opvallend is dat alle vier de onderzoekvoorstellen waar de Animal Sciences Group bij betrokken is zijn goedgekeurd. ‘De ASG heeft heel strategisch voorstellen ingediend’, zegt Jongebloed. ‘ASG heeft keuzes gemaakt op welke onderwerpen ze wilde inzetten, heeft haar voorstellen en strategie afgestemd met het Franse onderzoeksinstituut INRA en is toen alle energie in die voorstellen gaan steken.’ Met een 100-procentscore tot gevolg. De Plant Sciences Group volgde een andere strategie; die was betrokken bij veel meer onderzoeksvoorstellen en kwam uiteindelijk uit op negen goedgekeurde projecten. Bij nogal wat projecten zijn meerdere Wageningse kenniseenheden betrokken.

Concurrentie

De hoge successcore is een mooie opsteker, zegt Jongebloed, want de concurrentie om het Europees onderzoeksgeld wordt alleen maar groter. De Zuid-Europese onderzoekers dienen steeds betere voorstellen in en de aandacht is verschoven van fundamenteel onderzoek naar innovatie. Hij denkt dat de nieuwe werkwijze van de EU om onderzoekvoorstellen te selecteren de WUR in de kaart speelt. De afgelopen jaren stroomden veel onderzoeksvoorstellen door naar de tweede ronde, waarin vervolgens slechts één of twee van twintig voorstellen werd gehonoreerd. ‘Dat was echt een loterij.’ In de nieuwe aanpak selecteert de EU strenger in de eerste ronde, waarna in de tweede ronde zo’n 30 procent van de voorstellen geld krijgt. Dat pakt nu goed uit voor de WUR, zegt Jongebloed. ‘Het indienen van een onderzoeksvoorstel bij de EU vergt een forse investering, je bent al gauw drie maanden bezig met schrijven en afstemmen met onderzoekpartners. Maar met deze slaagkans is deze investering het waard.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.