Wetenschap
Onderzoek

Kabinet gunt wetenschap een ‘tussenjaar’

Het huidige kabinet gaat geen afspraken meer maken over de koers van het wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Dat komt na de verkiezingen weer.
Hoger Onderwijs Persbureau

<foto: Wikimedia>

Eigenlijk zouden de afspraken van het kabinet met universiteiten al in 2015 worden gemaakt. Dat stond in de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet, die de lijn voor de komende jaren uitstippelt. Maar het gaat deze maanden niet meer lukken. In het aangekondigde ‘hoofdlijnenakkoord’ zullen onder meer afspraken staan over het aantal vrouwelijke hoogleraren, de loopbaan van jonge wetenschappers en de waardering van onderwijstaken.

Wetenschapsagenda

Ook de Nationale Wetenschapsagenda komt aan bod: universiteiten moeten uitleggen hoe hun onderzoek gaat bijdragen aan grote thema’s als vergrijzing, duurzaamheid, ict en radicalisering. Tegelijkertijd wil het ministerie opnieuw om tafel met de universiteiten om zogeheten kwaliteitsafspraken te maken voor het onderwijs. Die zijn het vervolg op de omstreden prestatieafspraken, die de afgelopen jaren golden.

Het jaar 2017 wordt een “tussenjaar”, schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Er zijn nog geen nieuwe kwaliteitsafspraken en er is ook nog geen akkoord over het wetenschappelijk onderzoek. Na de verkiezingen van 15 maart zal blijken hoe strikt de nieuwe afspraken met de universiteiten zullen worden. Vertrouwt de volgende regering erop dat bestuur en medezeggenschap samen tot goede plannen komen of wil ze toch harde doelstellingen formuleren en onderwijsinstellingen erop afrekenen als ze die niet halen?

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.