Wetenschap

Groot onderzoek naar ADHD-dieet

De symptomen van ADHD bij kinderen kunnen enorm verminderen door een vijf weken durend streng dieet. Wageningse onderzoekers gaan samen met het ADHD Research Centre in Eindhoven en de Rotterdamse kinderarts Rob Pereira uitzoeken hoe dat kan.
Anja Janssen

De onderzoekers gaan meten welke effecten een zeer sober dieet heeft op een grootscala aan bloed- en urinewaarden, de samenstelling van de darmflora, hetimmuunsysteem en de hersenactiviteit van kinderen met ADHD. Het restricted elimination diet (RED) wordt voor elk kind apart samengesteld, maar bestaat in ieder geval uit rijst, lam, kalkoen, groente en fruit, aangevuld met vitamines en mineralen. In de INCA-studie, in 2011 gepubliceerd in The Lancet, verbeterde het gedrag van circa 60 procent van de deelnemende kinderen met ADHD sterk door dit dieet. De rest van de kinderen had er echter geen baat bij.

In het nieuwe, zes jaar durende onderzoek gaan de wetenschappers de verschillen in kaart brengen tussen kinderen die wél en kinderen die geen baat hebben bij het eliminatiedieet. Daarvoor zullen ze in eerste instantie van circa zestig kinderen die het dieet volgen bloed-, urine- en poepmonsters onderzoeken en MRI-scans maken. Daarna volgt een grotere studie, gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de kleinere studie.

De betrokken Wageningse onderzoekers van de leerstoelgroepen Host-microbe interactomics en Quantitative veterinary epidemiology gaan zich richten op veranderingen in de darmflora, het metabolisme en de reactie van het immuunsysteem. ‘

Het is een heel legitieme aanname dat darmbacteriën een rol spelen

Peter van Baarlen

‘Het is een heel legitieme aanname dat darmbacteriën een rol spelen’, zegt onderzoeker Peter van Baarlen. ‘Darmbacteriën kunnen bijvoorbeeld uit voeding zwavelverbindingen maken die aan het bloed worden afgegeven en de hersens kunnen bereiken. Wij gaan kijken of bepaalde bacteriën aan- of juist afwezig zijn bij kinderen die goed reageren op zo’n dieet.’

Daarnaast zullen de Wageningers verschillen in genexpressie meten. Van Baarlen: ‘We willen weten hoe de stofwisseling en het immuunsysteem reageren op het dieet. Worden in kinderen die baat hebben bij het dieet bepaalde biochemische routes aangezet, die niet worden aangezet in kinderen bij wie het dieet geen effect heeft?’

Van Baarlen hoopt dat de onderzoeksresultaten leiden tot een test waarmee snel en eenvoudig is vast te stellen of een kind met ADHD geholpen is met een dieet, en welke voedingsmiddelen het kind moet mijden. Bepaalde bloed- of urinewaarden of de darmbacteriën in de poep zouden daar uitsluitsel over kunnen geven.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.