Student
Onderwijs

Kwart internationale studenten blijft in Nederland

Buitenlandse studenten blijven na hun afstuderen vaker in Nederland dan eerder werd aangenomen. Dat constateert het Nuffic. Wageningse studenten gaan vaker terug naar hun vaderland dan techniekstudenten.
Albert Sikkema

Vijf jaar na hun afstuderen zit nog 36-40 procent van de internationale studenten in Nederland, 25 procent blijft hun hele leven in Nederland, constateert Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Driekwart van de internationale afgestudeerden heeft een doorgaans goedbetaalde baan, waardoor ze zo’n 1,6 miljard euro per jaar bijdragen aan de Nederlandse schatkist.

WUR

Internationale studenten van de WUR blijven relatief weinig in Nederland wonen en werken. Van de afgestudeerden in het kennisdomein ‘landbouw en natuurlijke omgeving’ is na vijf jaar nog 24 procent in Nederland, terwijl dat voor afgestudeerden in de gezondheidszorg en techniek respectievelijk 54 en 49 procent is. Door dat laatste zijn de inkomende internationale studenten een belangrijke factor bij het behalen van het techniekpact, die het tekort aan technisch personeel moet wegwerken, stelt Nuffic.

Duitsland

Het aantal buitenlandse studenten in Nederland steeg van 25 duizend in 2000 naar ongeveer 75 duizend afgelopen studiejaar. Daarmee zijn ze goed voor 10 procent van het totale aantal studenten op universiteiten en hogescholen in Nederland. Ruim de helft van hen komt uit de EU, ruim 30 procent komt van buiten Europa. Bovendien heeft ruim 15 procent de Nederlandse nationaliteit, maar een buitenlandse vooropleiding. Studenten van buiten de EU blijven na de opleiding vaker in Nederland dan EU-studenten, constateert de Nuffic.

Duitsland is de grootste leverancier van buitenlandse studenten, gevolgd door China. Afgestudeerden uit Indonesië, Polen en België blijven procentueel het vaakst in Nederland, afgestudeerden uit Afrika en het Midden-Oosten het minste.

Hoge cijfers

De Nederlandse overheid moet volgens Nuffic meer oog hebben voor de binding van talentvolle internationale afgestudeerden. De internationale studenten studeren sneller af dat de Nederlandse, halen gemiddeld hogere cijfers en dragen evenveel bij aan de Nederlandse kenniseconomie als Nederlandse afgestudeerden.

Nuffic maakte de cijfers vorige week bekend, tijdens de Week van de Internationale Student.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.