Wetenschap
Voeding

Voedsel produceren zonder zonlicht

David Strik, docent bij Milieutechnologie, heeft een subsidie gekregen van STW voor een nieuwe manier van voedselproductie. Hij wil voedsel met elektriciteit produceren, zonder zonlicht.
Albert Sikkema

<algenproductie op zonne-energie, zonder zonlicht, foto van David Strik>

Strik kreeg op 24 november een ‘Open Mind’ subsidie van 50.000 euro van onderzoekfinancier STW. Die honoreert daarmee vernieuwende ideeën in de wetenschap. Strik is mede-bedenker van Plant-e, de Wageningse spin-off die elektriciteit uit plantenwortels wint. Nu wil hij een proces ontwikkelen dat elektriciteit omzet in voedsel.

Normaal groeit een plant op zonlicht, maar de eerste stap van de fotosynthese in planten – de omzetting van zonlicht in suikers – is inefficiënt, legt Strik uit. We kunnen ook energie winnen met windturbines en zonnepanelen en met die elektriciteit voedsel produceren, redeneert hij. Dat vereist een biologisch elektrochemisch systeem.

Bioreactor

Binnen zijn groep onderzoeken promovendi en een postdoc al systemen waarin bacteriën chemicaliën produceren op stroom. Hij wil nu uitzoeken of hij ook planten in een gesloten bioreactor kan laten groeien op elektriciteit. Uiteindelijk moet dit systeem efficiënt water, nutriënten en CO2 omzetten in biomassa.

Strik: ‘Het is een nieuwe manier van voedsel maken, want we slaan de eerste stap – de fotosynthese – over. We willen het voedsel in een gesloten systeem, in het donker, produceren. Dat heeft als voordeel dat je dit 24/7 kunt doen.’ Het is het type voedselsysteem dat je kunt meenemen op een ruimtereis, beaamt Strik. ‘Als het werkt, is het een gesloten systeem dat efficiënt gebruik maakt van energie en de bouwstenen die planten nodig hebben. Met een voedselreactor van het formaat van een koelkast moeten drie mensen kunnen leven, hebben we uitgerekend.’

Strik doet het onderzoek samen met Mathijs van der Zwart, een masterstudent bij de opleiding Biotechnologie die voor zijn thesis bij procestechnologie al een pilot heeft gemaakt voor algenproductie met elektriciteit.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.