Wetenschap
Gezondheid
Video

Zikavirus verspreidt zich via placenta en sperma (video)

Zika is een heel bijzonder arbovirus, omdat het zich verspreidt via de placenta, zaadballen en ogen van mensen. Dat stelde topviroloog Michael Diamond gisteren tijdens de Goldbach Lecture in Wageningen. Diamond onderzoekt de expressie en verspreiding van zika in muizen.
Albert Sikkema

<Michael Diamond, video: Vincent Koperdraat>

Het zika-virus heeft de afgelopen paar jaar 3 miljoen mensen besmet op het Amerikaanse continent. De onderzoekers weten niet waarom zika twee jaar geleden opeens veranderde van een onbetekenend sluimerend virus naar een agressief virus dat onder meer foetussen in de baarmoeder van zwangere vrouwen aantast. Voor die tijd was er nauwelijks onderzoek gedaan aan zika. ‘We maken nog steeds gebruik van onderzoek uit 1947, toen het zika-virus in Oeganda werd ontdekt, en uit 1976, toen in Azie enkele beperkte uitbraken plaatsvonden. Dat waren de enige publicaties tot vorig jaar. Waarom het een epidemie werd in Latijns-Amerika, weten we niet.’

Michael Diamond explains how Zika became a threat to humans

Zika wordt vooral verspreid door muggen, maar wat het virus uniek maakt is dat het ook seksueel overdraagbaar is via zaadcellen en dat het virus kan overgaan van moeder op kind, als het zich in de placenta heeft genesteld. Het virus weet zich lange tijd in leven te houden in zaad, urine en tranen, heeft het onderzoeksteam van Diamond inmiddels aangetoond. Zika nestelt zich bij zwangere muizen in de placenta, vermeerdert zich daar en komt van daaruit in de hersenen van het kind terecht. Het virus pakt hersenen en zenuwcellen aan en kan het zicht en de vruchtbaarheid van proefdieren aantasten.

De vraag is of zijn onderzoeksresultaten ook voor mensen opgaan. Diamond gaat nu in Centraal-Amerika onder meer sperma afnemen bij mannen om dat verder uit te zoeken.

Wat de beste remedie is tegen het zika-virus, is ook nog niet bekend.

Diamond tells us about vaccines for the Zika virus

Er wordt gewerkt aan vaccins tegen zika. Dat is het meest gangbare en goedkope medicijn tegen de virusziekte, zegt Diamond, maar er kleven ook gevaren aan. Zolang wij niet precies weten hoe zika te werk gaat, kan een vaccin het virus verder verspreiden. Hij werkt zelf aan een therapie met monoklonale antilichamen. Dat zijn eiwitten die specifiek binden aan bepaalde receptoren op het virus, zodat zika zich niet meer kan vermeerderen. Diamond heeft al een kansrijk eiwit gevonden, in een persoon die zika onder de leden had.

Are there threats from viruses beyond Zika?

Lees ook

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.