Student
Onderwijs
Opinie

Is de nieuwe vakkenevaluatie beter?

Wageningse studenten vonden vorige week, aan het eind van periode 1, zoals gebruikelijk de digitale vakkenenquête in hun mailbox. Alleen zag deze er anders uit dan voorheen. De nieuwe evaluatie – PaCE – zou sneller en makkelijker in te vullen zijn dan het oude EvaSys. Maar is dat ook zo?
Anne van der Heijden,Annie Berendsen

illustratie Henk van Ruitenbeek

Melanie van den Bosch,

Masterstudent Bioinformatica

‘Toen ik laatst de vakkenevaluatie invulde, merkte ik dat ik hem sneller af had dan normaal. Ik dacht “ben ik nu al klaar?”. Ik wist niet dat ze hem hadden veranderd, maar het viel me op dat de vragen over docenten veel minder gedetailleerd waren. Dat is jammer. De voornaamste reden dat ik de evaluatie invul, is dat ik docenten verbeterpunten wil geven. Er zal waarschijnlijk niet meer respons komen nu hij korter geworden is, aangezien mensen er toen ook geen tijd voor maakten.’

Maaike Kool,

Bachelorstudent Dierwetenschappen

‘Ik heb de afgelopen periode de enquête ingevuld en hij was vernieuwd. Het duurde minder lang om hem in te vullen en de vragen waren duidelijker. Wat ik vooral handig vind, is dat je nu kunt kiezen welke docenten je hebt gehad en alleen voor die docenten de enquête invult. Dat kon al, maar dan moest je door een lange lijst van docenten klikken voordat je de enquête kon afsluiten. Deze enquête kost minder tijd en ik denk dat dat voor veel studenten de drempel om hem in te vullen verlaagt.

Stan Jansen,

Masterstudent Environmental sciences, lid van de opleidingscommissie van BMW, MUE, MES en MCL

‘Als studiecommissaris van studievereniging Aktief Slip heb ik vaak gemerkt dat studenten weinig bereid zijn om de online evaluatie EvaSys in te vullen. Daarom hebben veel opleidingscommissies andere manieren gezocht en gevonden om vakken te evalueren. De opleidingscommissies van BMW, MUE, MES en MCL analyseren hun vakken al jaren aan de hand van een aparte, schriftelijke evaluatie. Toen ik de PaCE-evaluatie invulde, was ik positief verrast. Het vult makkelijk in omdat de vragen efficiënt gesteld zijn, en de verhouding tussen open- en gesloten vragen is goed. Bijna alle studenten die ik gesproken heb, zijn er positief over. Nu kunnen studenten zelf actief bijdragen aan de kwaliteit van hun vakken, in nog geen vijf minuten.

Robert van der Kraan,

Masterstudent Food quality management

‘Ik ben net aan mijn master hier begonnen, dus ik heb nog nooit eerder de Wageningse vakkenevaluatie ingevuld. Ik vond de evaluatie te lang en te gedetailleerd en heb hem daarom niet afgemaakt. Naar mijn mening zou het dus verstandig zijn om hem nog verder in te korten: hoe minder tijd het in beslag neemt, hoe meer mensen eraan mee zullen doen. Ik vind het wel heel goed dat je docenten persoonlijk kunt beoordelen.’

Antonella van Osnabrugge,

Bachelorstudent Internationaal land- en waterbeheer, studentenraadslid voor VeSte

‘Wij zijn als studentenraad erg positief over het nieuwe evaluatiesysteem PaCE. Het oude EvaSys was te lang, waardoor weinig studenten hem invulden. Dat is jammer, want er wordt veel gedaan met de resultaten. Hiervan zijn veel studenten zich vaak niet bewust, terwijl het zo belangrijk is voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Helaas was in de evaluatie van de vorige periode nog geen ruimte gegeven aan vragen over de docenten. Het idee is namelijk dat docenten zelf vragen toe kunnen voegen, om zo gerichte feedback te krijgen. Als studentenraad vinden we het in dat opzicht jammer dat PaCE nu al gelanceerd is. Het had een betere eerste indruk gegeven als er meteen al invloed van de docenten was geweest. Nu weten veel studenten niet van dit aspect in de evaluatie. Het doel is om dit in de volgende evaluatie wel te verwerken, in de hoop dat studenten dan de waarde van de evaluatie kunnen zien.’

Jim Renema,

Masterstudent Biotechnologie

‘Ik volg nog niet heel lang vakken aan Wageningen University, maar heb voor alle vakken tot nu wel altijd de evaluatie ingevuld. Als mijn mening gevraagd wordt, dan geef ik die ook graag. Het is fijn dat er waarde aan gehecht wordt en dat er ook ruimte is om opmerkingen toe te voegen buiten de standaardvragen om. De evaluatie duurt niet te lang en de vragen zijn duidelijk. Het is goed dat de vernieuwde versie bij de docentevaluatie telkens verder gaat in plaats van dat je een hele lange lijst door moet. De nieuwe opzet motiveert je veel meer om door te gaan met invullen. Wat me wel verbaasde was hoe vroeg de evaluatie al rondgestuurd wordt: nog voordat het tentamen is geweest. Dan kun je nog niet echt zeggen of het vak voldeed aan je verwachtingen.’

Anneke Kuijper,

Masterstudent Food safety, bestuurslid van het Onderwijs Instituut Wageningen (OWI)

‘Het nieuwe onderwijsevaluatiesysteem is ontwikkeld om het studenten gemakkelijker te maken om de evaluaties in te vullen. Dat kan nu bijvoorbeeld ook op je telefoon. Die verbeteringen zijn niet voor niets ingevoerd. Het is namelijk echt hard nodig dat de evaluaties door zoveel mogelijk studenten worden ingevuld. De evaluaties worden niet alleen door de docent gebruikt, maar ook door opleidingscommissies en het Onderwijsinstituut. Om de uitkomsten van de evaluaties betrouwbaar te maken, is een hoge response rate heel belangrijk. Mijn oproep aan medestudenten is daarom: vul allemaal de evaluaties in, het kost niet veel tijd en de uitkomst is van grote waarde.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.