Organisatie
Onderzoek

WUR daagt dagblad Trouw voor rechter

WUR spande een kort geding aan tegen journalist Hans Marijnissen van dagblad Trouw. Inzet: waren de uitkomsten van het Wageningse statiegeldonderzoek al van tevoren vastgelegd in een brief? Gisteren was de zitting.
Albert Sikkema

Food and Biobased Research voerde tussen 2009 en 2012 onderzoek uit naar hergebruik van huishoudelijk plastic verpakkingsafval in het ‘kenniscentrum nascheiding’. Daarin vergeleken onderzoekers de kosten van het statiegeldsysteem met die van bron- en nascheiding. Een conceptnotitie voor de begeleidingscommissie werd door een opdrachtgever gelekt naar de verantwoordelijke minister om die te overtuigen het statiegeldsysteem af te schaffen.

Trouw-journalist Marijnissen volgde deze zaak op de voet en constateerde in eerdere artikelen dat hier sprake lijkt van onderzoek op bestelling van de industrie. Maar in het tv-programma ‘De Haagse Lobby’ gaat hij een stap verder. ‘Ik heb de aanbestedingsbrief onder ogen gehad en daar staat al in dat de voorlopige conclusie moet zijn dat statiegeld een te duur systeem is’, zegt Marijnissen. De WUR vroeg om het overleggen van de brief of anders een rectificatie van de uitspraken. Toen beide uitbleven, spande de instelling een kort geding aan. De feitelijke uitspraak van Marijnissen is ‘schadelijk’ en ‘onrechtmatig’, stelt de WUR. Ze eist opnieuw een rectificatie.

Notitie

Maar de advocaat van Marijnissen zag dit heel anders. Hij bestempelt de concept-WUR-notitie, een A4-tje met eerste resultaten, als aanbestedingsbrief, en in die notitie stond dat recycling het duurste systeem was dat er is. Het ging hierbij om een onderzoek van twee maanden op basis van beperkt literatuuronderzoek, vond Trouw. Verder noemde een WUR-medewerker de aanhangers van statiegeld in die fase ‘tegenstanders’, meldt de Trouw-advocaat. Hij baseert zich op vertrouwelijke documenten en mailwisselingen die de WUR beschikbaar stelde aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit en die aan Marijnissen waren gemaild.

Dekmantel

De Trouw-advocaat stelt dat het ‘kenniscentrum nascheiding’ de dekmantel is van de industrie om hun bedrijfsbelang – grootschalige invoering van nascheiding – met behulp van onderzoek te promoten. Allerlei documenten, zoals een ‘spoorboekje’ en een SWOT-analyse, maken aannemelijk dat opdrachtgever en universiteit van tevoren overeenstemming hadden over de uitkomst van het onderzoek, meent Trouw. ‘De universiteit zet haar wetenschappelijke gezag in voor de belangen van de industrie. En wil dat wangedrag nu witwassen door de journalist aan te klagen.’

Bias

Naarmate de grote woorden van de advocaat toenemen, bladdert ook de zorgvuldige onderzoeksjournalistiek van Trouw af. Het dagblad keert zich tijdens de zitting tegen contractonderzoek en bepleit meerdere keren de zaak van Tomra, het bedrijf dat de apparatuur levert voor inzameling van PET-flessen met statiegeld en dat een integriteitsklacht aanspande tegen de WUR. Maar Trouw kan geen aanbestedingsbrief tonen. En daar gaat het de WUR om. Die meent dat er bij Trouw sprake is van ‘bias’: door stelselmatige interpretatie van documenten, los van de context, zie je een voortdurende beïnvloeding van het onderzoek door de industrie.

Uitspraak over twee weken.

Zie ook

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.