Student
Blog
Jan-Willem Kortlever

Blog: Kippen tellen

Blogger Jan-Willem doet onderzoek naar manieren om de fijnstofemissie uit pluimveestallen te verminderen. Dat is nodig, want sinds de afschaffing van de legbatterij zijn deze emissies sterk verhoogd.
Jan-Willem Kortlever

Mijn masterthesis gaat over kippen. Je hebt grofweg twee soorten, leghennen en vleeskuikens. Eieren en vlees dus. Je zet een stal neer en je laat een vrachtwagen voer komen, en je kunt beginnen. Toch is het niet zo eenvoudig, want aan het houden van kippen zitten nogal wat haken en ogen. Zeker als je er honderdduizend tegelijk neemt. En het wordt voor de boeren alleen maar lastiger. De intensieve veehouderij staat voor steeds grotere uitdagingen. De prijzen zijn onzeker, de regelgeving wordt zwaarder en de milieuclubs roepen steeds harder.

Vroeger zaten kippen netjes in kooien. Dat was voor de kip misschien niet zo prettig, maar voor de boer en de burger wel. Het systeem was efficiënt en het minst belastend voor de omgeving.

Neem de leghennen. Vroeger zaten deze kippen netjes in kooien. Dat was voor de kip misschien niet zo prettig, maar voor de boer en de burger wel. Het systeem was efficiënt en het minst belastend voor de omgeving. Sinds we kippen niet meer in kooien houden, maar vrij door de stal laten lopen (of zelfs buiten) zijn een aantal zaken veranderd. Eén daarvan is een enorme toename in de uitstoot van fijnstof. De kippen lopen in de stal op een strooisellaag, waar ze in scharrelen en stofbaden. Naast het stof dat uit het voer komt, zorgt dit voor hoge concentraties fijnstof in de stal, welke via de ventilatie naar buiten de stal wordt gebracht. Naast het stof zelf, veroorzaken bacteriën en virussen die ook in het fijnstof zitten risico’s voor de volksgezondheid.

Vanwege al dat fijnstof zit ik nu al drie weken in Carus kippen te tellen en stof te meten.

Vanwege al dat fijnstof zit ik nu al drie weken in Carus kippen te tellen en stof te meten. Ik test alternatieve foerageerprincipes (scharrelmanieren) in de praktijk, om te kijken of de fijnstofproductie door leghennen vermindert kan worden, en tegelijkertijd het gedrag van de kippen ‘normaal’ blijft. Er staan drie kippenhokken, met elk twintig kippen erin. Ik laat de kippen scharrelen, en ondertussen meet ik de concentratie fijnstof die daarbij ontstaat. Ik hoop dat het werkt, want gedwongen teruggaan naar de legbatterij omdat de volksgezondheid in het gevaar komt vanwege al dat stof, is geen optie.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.