Student

‘Veel klachten over ruimtegebrek door groei WUR’

Studenten hebben in een open brief aan het kabinet gevraagd om extra geld vrij te maken en studentenstops te voorkomen. Ook de Wageningse Student Council ziet problemen op de Wageningen University. ‘Tijdens een practicum moet je soms een kwartier wachten omdat er niet voldoende docenten zijn op een grote groep studenten’, vertelt Karlijn Hendriks van…
Marijn Flipse

Met een aantal studenten op dezelfde computer werken en te weinig begeleiding van docenten bij werkcolleges waardoor studenten niet op tijd antwoord krijgen op hun vragen. Het zijn voorbeelden waaruit blijkt dat de groei niet goed opgevangen kan worden in Wageningen, volgens de leden van de studentenraad. De afgelopen jaren zijn de studentenaantallen op Technische Universiteiten (TU’s) enorm gestegen, zo ook in Wageningen. Het geld dat vrij is gemaakt is veel te weinig volgens de studentengeledingen van de vier TU’s en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Daarom schreven zij een open brief aan Minister Bussemaker (OCW), Kamp (EZ) en staatssecretaris van Dam (EZ).

‘Van andere studenten en vanuit studie- en studentenverenigingen horen we veel klachten. De bibliotheek is nu bijvoorbeeld overvol tijdens de studieweken. Studenten weten ons te vertellen dat er binnen tien minuten na opening al geen plek meer is’, laat Hendriks weten. ‘Ik denk dat het goed is dat de TU’s groeien, alleen moet je dan ook wel de financiering krijgen om het op te vangen. Die financiering krijgen we nu niet.’

Binnen tien minuten is de bibliotheek soms al vol

Karlijn Hendriks, lid Student Council

Bij sommige studies dreigt een studentenstop, waaronder bij studies in Wageningen. ‘Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en numerus fixus kan een tijdelijke oplossing zijn, maar het is zeker niet wenselijk. Daar willen we ons als studentenraad hard voor blijven maken’, geeft Ties Terlouw van de Student Council aan.

Hendriks en Terlouw vinden het vreemd dat vanuit de politiek gestimuleerd wordt dat er meertechnische studenten moeten komen en dat er dan maar een magere financiering tegenover staat. ‘De technische universiteiten hebben de afgelopen jaren maar een paar miljoen gekregen, terwijl we structureel 450 miljoen nodig hebben. Dat is bizar’, zegt Hendriks.

Mogelijke oplossingen

De Raad van Bestuur heeft volgens de leden van de Student Council alle mogelijke oplossingen aangegrepen om te kijken of ze ergens geld vandaan kunnen halen. ‘Het probleem ligt bij de politiek. We hebben gebouwen nodig om het ruimteprobleem op te lossen, maar met het geld dat we nu krijgen lukt dat niet. Om kleinschalig onderwijs te behouden moet er genoeg ruimte zijn. Studenten komen speciaal naar Wageningen om kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs te volgen, maar lopen tegen allerlei problemen aan’, zegt Hendriks.

‘We wachten nu het antwoord af vanuit het kabinet, als zij reageren zullen wij weer van ons laten horen vanuit de vier TU’s’, zegt Hendriks.

Lees ook

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.