Wetenschap
Landbouw

Hogan: ‘Duurzaamheid basis van onze voedselsystemen’

Phil Hogan, de Eurocommissaris voor landbouw, wil toe naar een Europees voedselbeleid. ‘De landbouw moet slimmer en groener worden, zodat de sector kan bijdragen aan de ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsdoelen van de EU’, zegt hij in een interview met Resource.
Albert Sikkema

Bestuursvoorzitter Louise Fresco van de WUR pleitte onlangs voor een Europees voedselbeleid dat niet alleen betrekking heeft op landbouw en boeren, maar ook kwesties incorporeert als natuurbehoud, volksgezondheid, milieubeleid en consumentenbeleid. Phil Hogan, de Eurocommissaris voor landbouw die onlangs in Wageningen was, is het met haar eens.

Hij wijst er op dat hij samen met EU-commissaris Carlos Moedas van Innovatie en Onderzoek een Europese onderzoekagenda voor voedselzekerheid heeft opgesteld. ‘Dit document gaat in op onze voedselsystemen, zowel de lokale als mondiale. Het erkent dat duurzaamheid de basis moet zijn van onze toekomststrategie op dit gebied. Onze strijd tegen klimaatverandering en verslechtering van het milieu vereist voedselsystemen die zowel slimmer als groener zijn. We hebben ambitieuze doelen gesteld in het klimaatverdrag in Parijs en in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, en we moeten onze agrifoodsector zo inrichten dat ze voorop loopt bij het halen van deze uitdagingen.’

Supermarkten

Ook de levensmiddelenindustrie en supermarkten hebben hier een rol, stelt Hogan. ‘Alle schakels in de voedselketen moeten verantwoordelijkheid nemen voor een eerlijke inkomensverdeling. Ik heb een Agrimarkets Taskforce opgezet om na te gaan of de EU nieuwe wetten nodig heeft om de inkomenspositie van boeren in de voedselketen te versterken.’

Lees verder het Engelstalige artikel.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.