Organisatie

Toch 4-baans Nijenoord Allee nodig

De Nijenoord Allee moet toch vierbaans worden. Zonder die verdubbeling van het aantal banen is het niet mogelijk de doorstroming te verbeteren.
Roelof Kleis

Dat is de conclusie van een onderzoek naar de doorstroming van het verkeer als de Nijenoord Allee niet wordt verbreed. De gemeenteraad van Wageningen zette vlak voor de zomer een streep door die voorgenomen verbreding. De plannen waren veel te duur en stuitten op grootverzet uit de aangrenzende woonwijken Tarthorst en Roghorst. Een betere bereikbaarheid van de stad moest maar zonder extra rijbanen.

Samen met de provincie werd de afgelopen maanden doorgerekend of dat mogelijk en haalbaar is. De conclusie is duidelijk en volmondig: nee. Uit het rekenwerk blijkt dat zowel de doorstroming van het verkeer als de leefbaarheid in de omringende buurten verslechteren. Het sluipverkeer in de omgeving zal naar verwachting aanzienlijk toenemen door de opstoppingen op de Nijenoord Allee.

‘De effecten van het niet-verbreden van de Nijenoord Allee pakken slecht uit voor de stad’, legt verkeerswethouder Han ter Maat uit. ‘Er komt meer sluipverkeer door de wijken en het Binnenveld. Dat is niet goed voor de leefbaarheid en de veiligheid in die wijken. De doorstroming verbetert niet en de robuustheid, de mate waarin de route calamiteiten kan opvangen, wordt minder. De provincie zal daarom aan zo’n versoberde variant niet meebetalen’’

Afzien van verbreding maakt de plannen volgens het college ook niet goedkoper. Dat komt doordat het kruispunt Nijenoord Allee/Mansholtlaan en de fietsoversteek bij Hoevestein toch moeten worden aangepakt. De kosten daarvan liggen ‘op hetzelfde niveau’ als die van hetoorspronkelijke plan. Hoeveel dat precies is, is nog onduidelijk. In het oorspronkelijke plan kwamen de totale kosten uit op minstens 27 miljoen euro uit. De provincie wil maximaal 14 miljoen euro bijdragen.

De gemeenteraad zal nu worden gevraagd om alsnog in te stemmen met een verdubbeling van de Nijenoord Allee. Een voorstel daartoe komt in november in de raad, bij de behandeling van de begroting voor het komende jaar.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.