Student
Internationaal
Onderwijs
Opinie

Engelse bachelor goed idee?

De raad van bestuur beslist binnenkort of na de masteropleidingen ook de Wageningse bacheloropleidingen Engelstalig worden. Resource vroeg enkele docenten en onderwijsdirecteuren wat die ervan vinden. Is het Engels van docenten en eerstejaars goed genoeg? Tast Engelstaligheid de kwaliteit van het onderwijs aan?
Roelof Kleis,Albert Sikkema

Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Jan Philipsen,

Opleidingsdirecteur Tourism (onder meer)

‘Persoonlijk ben ik erg voor Engelstalige bacheloropleidingen. Ik ben directeur van de BSc Tourism, de eerste volledig Engelstalige bacheloropleiding in Wageningen. Die loopt prima, met een zeer internationaal georiënteerde groep studenten. Maar ik ben ook directeur van de opleiding Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning en daar ligt het genuanceerder. Bij deze opleiding werken we met planning- en designstudio’s op locatie in Nederland, waarbij we lokale ontwerp- en planningsvraagstukken met andere belanghebbenden bespreken en vaak Nederlandstalige documentatie gebruiken. Bij een volledig Engelstalige opleiding sluit je de studenten af van deze Nederlandstalige informatie en context. Daarom hebben we tijd nodig om dit soort praktische problemen op te lossen. Ik zie geen kwaliteitsproblemen bij onze Engelstalige opleiding. Bij de BSc Tourism hebben we een internationale staf die op goed niveau in het Engels discussieert. Er zijn enkele uitzonderingsgevallen, maar die docenten kun je vervangen of trainen. Engels geeft ook meerwaarde. Je verbreedt je discussies met ervaringen van studenten uit andere landen.’

Harm Biemans,

Hoofddocent bij Educatie- en competentiestudies

‘Ik heb geen aanwijzingen dat de invoering van Engelstalig onderwijs ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. De meeste docenten geven al jaren les in Engelstalige MSc-programma’s en de voertaal in overleg met promovendi en andere collega-onderzoekers is vaak ook Engels. In die onderzoekbesprekingen ga je als wetenschapper meer de diepte in dan tijdens een bachelorcollege, dus met hun taalvaardigheid zit het meestal wel goed. Studenten blijken de invoering van Engelstalig onderwijs ook niet als een nadeel te beoordelen. Voor hen is het eerder een voordeel. Ze oriënteren zich al op het Engels in het primair en voortgezet onderwijs en ze komen later waarschijnlijk in een internationale omgeving te werken. Dan kun je maar beter snel in het Engels gaan communiceren. Niet alle studenten zijn natuurlijk even goed in Engels, maar die omschakeling moeten ze toch maken. Beter vroeg dan laat.’

Thom Kuijper

, Hoogleraar Bodemkwaliteit

‘Ik vrees dat Engelstalig onderwijs de kwaliteit in het eerste jaar zal aantasten. Uit enquêtes blijkt dat sommige studenten een Engelstalig leerboek in het eerste jaar al lastig vinden.

Het is ook denkbaar dat de kwaliteit wel gelijk blijft, maar het succespercentages bij examens gaat afnemen. Er is veel variatie in het niveau van onze Nederlandse studenten wat het Engels betreft. Dat merk ik ook bij vakken in het tweede en derde jaar. In het tweede jaar volgen mijn studenten het vak Bodemkwaliteit. Daarvoor moeten ze een verslag in het Engels van schrijven. Elk jaar zijn er weer studenten die schrijven dat ze soil monsters hebben genomen. Buitenlandse studenten moeten bewijzen dat zij het Engels voldoende beheersen. Als we dezelfde eisen ook toepassen op onze Nederlandse studenten, voorspel ik een daling van het studentenaantal. Zo’n daling is overigens niet zonder meer een probleem.’

Meghann Ormond

, Docent Tourism, native speaker

‘Ik geef al zes jaar les, sinds de start van de volledig Engelstalige bachelor Tourism. Ik vind het niveau van het Engels van mijn studenten erg hoog, ook van de eerstejaars die net van de middelbare school komen. Het startniveau is dus goed genoeg, maar ik denk wel dat we Nederlandse studenten meer mogelijkheden moeten bieden om hun actieve vaardigheden in het Engels te versterken. Gedurende het studieprogramma wordt het Engels steeds beter. Dat komt deels door de verschillende nationaliteiten in de groep. De Nederlandse studenten worden zo echt geprikkeld om Engels te spreken. De diversiteit verrijkt niet alleen de formele onderwijservaring, maar brengt studenten ook in contact met andere manieren van denken en in de wereld staan. Het verruimen van de blik en het leggen van nieuwe verbanden is naar mijn mening een belangrijk onderdeel van een bachelorstudie.’

Ralf Hartemink

, Opleidingsdirecteur Levensmiddelentechnologie

‘De opleiding Levensmiddelentechnologie wil graag een Engelstalige bacheloropleiding. Een deel van het eerste jaar en het volledige tweede en derde jaar van deze opleiding zijn al Engelstalig. De stap is klein en het heeft voordelen. Je kunt internationale docenten en promovendi inzetten voor bachelorvakken en je kunt beter talent aantrekken uit andere Europese landen. Er is veel belangstelling voor, want onze opleidingen zijn top. Taalkundig zie ik weinig problemen. De meeste docenten geven al meer dan tien jaar les in het Engels en kunnen zich goed in die taal uitdrukken. Het grootste probleem is dat enkele docenten een zwaar Nederlands accent hebben of Nederlandse uitdrukkingen letterlijk vertalen. Studenten worden kritischer en klagen daarover. Die docenten scoren lager bij de vakkenevaluatie. Maar de studenten hebben geen moeite met Engelse les en examens. Voor het eerstejaars vak Organische chemie 2, dat al Engelstalig is, konden de studenten afgelopen jaar kiezen uit een Nederlands en Engels examen. Alle 107 studenten kozen een Engels examen. Studenten willen zich voorbereiden op de arbeidsmarkt. Die is internationaal en Engelstalig.’

Sylvia van der Weerden

, Hoofd Wageningen in’to Languages:

‘Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen Engelstaligheid en de kwaliteit van het universitaire onderwijs.

Op tweetalige middelbare scholen is dat wel onderzocht. Daaruit blijkt niet alleen dat het niveau van het Engels hoger is, wat logisch is, maar ook dat de leerlingen minstens even goed scoren op de andere vakken. De kwaliteit heeft er dus niet onder geleden. Ik vermoed dat dat ook op de universiteit zo zal zijn. Het niveau van het Engels van de studenten in Wageningen is heel divers. Aziatische en Afrikaanse studenten hebben naar ons idee over het algemeen een wat lager niveau. Nederlandse studenten zijn ofwel heel goed of ze voldoen net aan de startkwalificatie B2. Ik pleit ervoor om het minimumniveau geleidelijk op te trekken naar C1, het op één na hoogste niveau. Hoe vaardiger met taal, hoe beter je met elkaar kunt functioneren in het academische werkveld.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.