Student
Nieuws

Eerstejaars zien Engels niet als barrière

Bijna 90 procent van de aankomende bachelorstudenten ziet een eventuele invoering van Engels als voertaal in hun studie niet als obstakel. Dit blijkt uit een enquête die Resource hield onder 240 Nederlandse deelnemers aan de Algemene Introductie Dagen (AID).
Rob Ramaker

Foto: Aan Wageningen University wordt nu zowel in het Engels als Nederlands onde

rwijs gegeven. (Sven Menschel)

Van de ondervraagde AID-lopers zag 27 procent Engelstaligheid als pluspunt. Het zou helpen taalbeheersing te verbeteren, en baankansen in het buitenland te vergroten. Nog eens circa 60 procent antwoordde dat Engels voor hen geen obstakel zou zijn. Ze zouden de taal ‘goed genoeg’ spreken of beschouwden de stof als bepalend voor de moeilijkheidsgraad. Slechts 8 procent gaf aan Engelstalig onderwijs te moeilijk te vinden.

De uitkomst verbaast rector Arthur Mol niet. ‘Ik had dat wel verwacht.’ Hij is blij dat veel studenten juist de kansen zien. Mol denkt niet alleen aan het leren van de taal maar ook de omgang met studenten uit andere culturen en het functioneren in een internationale omgeving. Dat past volgens de rector goed bij het Wageningse handelsmerk, ‘onze sterke internationale oriëntatie en positie.’

Voertaal

Alle masteropleidingen aan Wageningen University zijn al in het Engels. In het bacheloronderwijs is de taal tot dusver minder ver opgerukt. In de huidige Code of Conduct Foreign Languages staat dat onderwijs in het eerste en tweede jaar Nederlandstalig is. Al wordt het gebruik van Engels in het tweede jaar aangemoedigd. Tijdens het derde jaar is Engels in principe de voertaal. Enige uitzondering is de geheel Engelstalige bachelor Tourism. Ook mag onderwijsinstituut OWI dispensatie verlenen aan studieonderdelen.

Een werkgroep onder leiding van Harry Bitter, hoogleraar Biobased Chemistry and Technology, onderzocht dit jaar de wenselijkheid van Engelstalige bacheloropleidingen. Hun advies ligt momenteel bij de raad van bestuur die komende weken een besluit over neemt. Tot die tijd wil Bitter niet ingaan op de inhoud.

Uitzonderingen

De mate waarin Wageningse bacheloropleidingen de wens koesteren op Engels over te schakelen loopt overigens sterk uiteen, zegt Tiny van Boekel, directeur van onderwijsinstituut OWI. Sommigen opleidingen willen dat zeer graag, terwijl de behoefte elders helemaal niet bestaat. Van Boekel ziet ook scenario’s waarin een deel van de bacheloropleidingen Engelstalig wordt. Zelf voelt hij echter weinig voor Engels- en Nederlandstalige ‘sporen’ die binnen één opleiding naast elkaar bestaan.

In Nederland wordt hoger onderwijs in het Engels steeds normaler. De Nederlandse Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) stelt dat hoger onderwijs in principe Nederlandstalig is. Wel laat de wet ruimte voor uitzonderingen. Ruimte die universiteiten steeds meer gebruiken. Zo biedt de Universiteit van Amsterdam (UvA) Engelstalige tracks aan van veel bacheloropleidingen. De Universiteit Twente wil in 2020 zelfs helemaal Engelstalig zijn.

Met dank aan Carina Nieuwenweg en Edwin van Laar

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.