Wetenschap
Economie
Nieuws
Onderzoek
Politiek

‘Wetsvoorstel voor daling uitstoot broeikasgassen is veel te slap.’

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 36 procent te verlagen is veel te slap. Dat zegt professor Environmental Systems Analysis Rik Leemans van Wageningen UR.

In het voorstel van de Commissie is het klimaatakkoord dat afgelopen december werd gesloten in Parijs uitgewerkt in concrete plannen. Het akkoord bepaalt dat de wereldwijde temperatuur niet met meer dan twee graden mag stijgen en liefst met anderhalve graad. Volgens Leemans moet het wetsvoorstel daarvoor veel ambitieuzer zijn. ‘Het wetsvoorstel van de Europese Commissie is veel te mager. 36 procent vermindering tot 2030 dat halen ze al met het huidige beleid. Ze moeten in 2030 de uitstoot halveren en voor 2050minstens 70 tot 80 procent instellen, willen ze echt binnen die twee graden blijven die in Parijs zijn afgesproken.’ Volgens Leemans geeft zo’n ambitie meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de armste landen.

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie is veel te mager

Rik Leemans, hoogleraar Environmental Systems Analysis

Wereldwijd

Volgens de hoogleraar Milieusysteemanalyse loopt Europa achter als het gaat om beleid rondom uitstoot. Leemans: ‘We moeten binnenkort wereldwijd pieken met de uitstoot en daarna moet de wereldwijde uitstoot echt met enkele procenten per jaar omlaag. Iedereen en alle sectoren zullen hieraan moeten bijdragen. Er is helaas geen andere oplossing. Hier in Europa doen we echt veel te weinig. Velen wijzen naar de sterk toegenomen uitstoot van China, maar 40 procent van hun uitstoot zit in producten die in de westerse wereld worden geconsumeerd. China is nu ook veel ambitieuzer om die uitstoot omlaag te krijgen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.