Organisatie

Nijenoord Allee blijft tweebaans

De Nijenoord Allee wordt niet verdubbeld tot een vierbaansweg. Die verbreding is volgens de Wageningse raad ongewenst en bovendien veel te duur.
Roelof Kleis

Daarmee werd gisteravond de bodem gehaald uit het voorliggende plan om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Dat plan kost minimaal 27 miljoen euro. De pronvincie neemt daarvan 14 miljoen voor haar rekening. De rest zou Wageningen zelf op moeten hoesten, maar dat plan gaat dus niet door. Wageningen heeft maar vijf miljoen voor de plannen klaar liggen.

Fly-over

Een meerderheid van de raad (coalitiepartijen GroenLinks, Stadspartij en D66,gesteund door de ChristenUnie) is er wel voor om onderdelen van het oorspronkelijke plan uit te voeren. Het gaat om de ongelijkvloerse kruising (een fly-over) van de Nijenood Allee met de Bornsesteeg voor het fietsverkeer naar de campus en de aanpassing van het kruispunt met de Mansholtlaan.

Het is vooralsnog evenwel uiterst onzeker of en hoe de bereikbaarheidsplannen nog doorgaan. De vraag is of de provincie nog steeds geld steekt in de bereikbaarheid vanWageningen nu maar een enkel onderdeel van het oorspronkelijke plan overeind blijft. Uit de onderliggende berekeningen blijkt de verbreding van de Nijenoord Allee essentieel te zijn om de huidige en toekomstige drukte op te vangen.

Tien minuten in de file staan is acceptabel

Peter de Haan

Maar juist over die drukte zijn de meningen verdeeld. Volgens de coalitiepartijen is de drukte op de Gelderse wegen de laatste jaren met 10 procent afgenomen. ChristenUnie-voorman Peter de Haan ontkent zelfs dat er een bereikbaarheidsprobleem is. ‘Tien minuten in de file staan is acceptabel. Dan zijn we maar een beetje minder bereikbaar. Er zijn steden die veel minder bereikbaar zijn dan Wageningen en daar gaat het economisch ook goed.’

Laan met bomen

Toekomstige aanpassingen aan de infrastructuur zullen in ieder geval aan moeten sluiten bij‘de Wageningse maat’. Dat betekent concreet dat de raad wenst dat de Nijenoord Allee en het stuk Mansholtlaan vanaf de stoplichten bij Bennekom ingericht worden als ‘een laan met veel groen en bomen, zoals dat bij Wageningen hoort’. Een motie met die strekking werd door de voltallige raad gesteund.

Het afschieten van de verbredingsplannen betekent ook dat het onduidelijk is wat er met de huidige rotonde bij de entree naar de campus gebeurt. Onderdeel van de plannen om de doorstroming te verbeteren, was dat daar een kruispunt met stoplichten van gemaakt zou worden met een tunnel voor de fietsers van en naar de campus.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.