Wetenschap

Op zoek naar schonere schoolroutes

Als scholieren in Den Haag een beetje slimme route naar school fietsen, krijgen ze mogelijk een stuk minder fijnstof binnen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van Wagenings onderzoek.
Roelof Kleis

Fietsers nemen vrijwel altijd de kortste route naar hun bestemming. Scholieren doen dat dus ook. Maar dat is niet altijd de meest gezonde route. Dat blijkt uit metingen die de leerstoegroep Meteorologie en luchtkwaliteit deze week met de meetbakfiets in Den Haag heeft uitgevoerd. De metingen maken deel uit van het project ‘Frisse Scholen-routes’ van het Haagse onderzoeksbureau Blossity. Het project won de derde prijs in een innovatie-wedstrijd van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De luchtkwaliteit in de grote steden is een stuk slechter dan daarbuiten. Het drukke verkeer zorgt voor verhoogde gehaltes aan fijn stof en stikstofoxiden. Met name fietsers die langs die drukke wegen rijden, ademen daardoor ongezonde lucht in. Kinderen zijn daarbij een extra kwetsbare groep. Zo ook de scholieren van de Haagsche Schoolvereeniging aan de Nassaulaan, die meedoen aan dit interactieve project dat tot bewustwording en schonere routekeuzes moet leiden.

infographic-roet.jpg

Bij dat meten komt de Wageningse meetbakfiets, volgestouwd met meetapparatuur, om de hoek kijken. Afgelopen dinsdag reden Gert-Jan Steeneveld en collega Bert Heusinkveld in de avondspits door drukke en minder drukke straten ronom het Haagse stadscentrum. De Haagse school staat in de buurt van de drukke Mauritskade. Het ‘vuile traject’ liep onder meer over deze straat en de Javastraat. De andere route ging min of meer parallel daaraan door rustige straten in de aanpalende wijken.

Het resultaat is opmerkelijk. Het gehalte aan ultrafijn stof (roet) in de lucht blijkt op de drukke primaire wegen twee keer hoger (1,6 microgram/kuub) dan op de rustige wegen. Ultrafijn stof is de kleinste fractie van fijnstof, die door velen ook als de meest schadelijke wordt gezien. Het gemeten gemiddelde is hoog, zoals blijkt uit de bijgaande roetkaart van het RIVM. De kaart geeft jaargemiddeldes. De Wageningse metingen zijn piekmomenten in de spits.

Afgelopen dinsdag was geen warme dag. Op warme en windstille dagen kunnen de gehaltes behoorlijk oplopen. Steeneveld wil daarom deze zomer nog een keer en dan in de ochtendspits met de bakfiets rond. Op basis van die metingen ontwerpen leerlingen in een interactieve sessie met Blossity de meest ‘frisse’ route tussen huis en school.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.