Organisatie

Wageningen UR is klimaatneutraal

Wageningen UR mag zich voor het eerst een klimaatneutrale organisatie noemen. Dat betekent dat de complete CO2-voetafdruk wordt gecompenseerd.
Roelof Kleis

Dat die mijlpaal het afgelopen jaar is bereikt, is deel te danken aan de gunstige windopbrengsten afgelopen jaar. Wageningen UR werkt al jaren gestaag aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Aanleiding daarvoor is een onderzoek van PWC in 2008 dat uitwees dat er nog een flinke vergroeningsslag te maken viel.

In 2010 werd voor het eerst een CO2-voetafdruk van de organisatie gemaakt. Destijds was die afdruk nog 73 kiloton CO2. Daarvan werd 26 kiloton gecompenseerd. Die voetafdruk bedroeg het afgelopen jaar 43 kiloton CO2 en die afdruk werd voor het eerst meer dan gecompenseerd. Die compensatie komt voor een groot deel op het conto van de windmolens van Wageningen UR in Lelystad. De molens leverden afgelopen jaar bijna een kwart meer (totaal miljoen 77,5 kWh) aan stroom op.

‘2015 was een heel goed windjaar’, licht energiecoördinator Michiel van der Wal de opbrengst toe. ‘Terwijl 2014 juist een middelmatig jaar was. Behalve meer wind was er ook weinig storing. De molens hebben het hele jaar goed gedraaid.’ De voetafdruk van WUR profiteert bovendien van een verandering in de landelijke kentallen die worden gebruikt om de CO2-emissie van windmolens mee te berekenen. ‘Per saldo pakt dat voor ons voordelig uit’, zegt Van der Wal.

De extra windopbrengst doet de weegschaal naar de goede kant doet doorslaan. De basis is evenwel de afgelopen jaren gelegd in de bedrijfsvoering die duurzamer is gemaakt. Een grote slag werd vijf jaar geleden geslagen toen alle elektriciteit groen werd ingekocht. Voor die tijd bepaalde het energiegebruik van de gebouwen nog 70 procent van de voetafdruk. De verhuizing naar energiezuinige nieuwbouw op de campus heeft daarnaast sterk bijgedragen aan het verkleinen van de voetafdruk.

Gebouwen nemen in de jongste voetafdruk nog maar een derde van de emissie voor hun rekening. Opmerkelijk in die afdruk is het kerosineverbruik. De zakelijke vliegkilometers zijn goed voor liefst een kwart van de voetafdruk. Dat is bijna twee keer zoveel als de voetafdruk als de voetafdruk van het reguliere woon-werkverkeer.

De bedrijfsvoering kan volgens Van der Wal nog verder worden verduurzaamd. Hij is bezig een energie-efficiencyplan te maken voor de komende jaren. De basis daarvan is verdere energiebesparing en meer gebruik van duurzame energie door bijvoorbeeld meer gebouwen aan te sluiten op warmte-koude opslag of te voorzien van zonnepanelen. Van der Wal: ‘Het idee is daarnaast om op termijn ook de gasinkoop te vergroenen.’ Als stip op de horizon staat de wens om in 2030 ook energie-neutraal te zijn.

Lees meer:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.