Organisatie
Nieuws

PhD-verkiezingen mogelijk toch onjuist verlopen

De verkiezingen voor de vertegenwoordiging van de PhD’ers in de WUR-Council zijn mogelijk toch niet volgens de regels verlopen. Dit zegt Jeroen Candel, oud-voorzitter van de Wageningen PhD Council. De uitsluiting van een grote groep promovendi is niet in lijn met eerdere afspraken, zegt hij.
Linda van der Nat

Candel, momenteel universitair docent bij Bestuurskunde, was twee jaar geleden voorzitter van de Wageningen Phd-Council (WPC). Samen met de WUR-Council stelde de PhD Council een plan op om promovendi zitting te laten nemen in de medezeggenschapsraad. ‘We hadden het mogelijke probleem rond verkiezingen toen al voorzien en daarom heel uitgebreid de regels rondom de PhD-verkiezingen besproken. Samen met de WUR-Council is afgesproken dat alle promovendi die staan ingeschreven bij de Wageningse onderzoeksscholen actief en passief stemrecht hebben, dus ook degenen zonder contract.’

Candel was dan ook verbaasd dat de kiescommissie onlangs besloot dat, hoewel slechts 990 van de ongeveer 1900 PhD-studenten een stemoproep hadden gekregen, de verkiezingen volgens de regels zijn verlopen. ‘In alle communicatie met de raad van bestuur staat dat alle PhD’ers mogen stemmen. Het voorstel van de WUR-Council hierover is ook geaccordeerd door de RvB. Dus dat externe PhD’ers zijn uitgesloten van de verkiezingen is naar mijn mening niet in lijn met wat twee jaar geleden is besloten.’

We hadden het mogelijke probleem rond verkiezingen twee jaar geleden al voorzien

Jeroen Candel, oud-voorzitter PhD-Council

Volgens Candel was iedereen in de WUR-Council destijds van mening dat promovendi die in Wageningen werken aan hun promotie, moet kunnen meebeslissen over zaken die alle PhD’ers aangaan, zoals personeelsbeleid en werkplekken. ‘Het moet daarbij niet uitmaken wat voor type contract of aanstelling je hebt.‘

Candel vraagt zich af of de huidige WUR-Council op de hoogte is van de afspraken. ‘Bij mijn weten is dit afgesproken met de raad van bestuur. Ik ben dus benieuwd wat de kiescommissie gaat doen. Als blijkt dat het besluit van de raad van bestuur over deelname van promovendi aan de WUR-Council niet juist geïmplementeerd is, dan vind ik dat promovendi die nu niet hebben kunnen stemmen dat alsnog moeten kunnen doen. Dat is wel het meest zuiver.’

De WUR-Council was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Meer hierover:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.