Organisatie
Medewerkers

OR: herstelplan Alterra zit logisch in elkaar

Het besluit van de directie van de Environmental Sciences Group om zestig personeelsplaatsen bij Alterra te krimpen, is fors, erkent Paul Hinssen, voorzitter van de ondernemingsraad van Alterra. ‘Maar het financiële probleem is dan ook groot. In januari stonden we op een geschat verlies van 4 miljoen euro.’
Albert Sikkema

Hinssen vindt dat de directie een degelijke analyse heeft gemaakt van de financiële problemen. ‘De subsidiemarkt is verliesgevend, niet alleen voor Alterra, maar voor alle DLO-instituten. De onderzoeksprojecten van de EU zijn nooit kostendekkend, daar moet cofinanciering bij. In het verleden gebruikten we de Kennisbasis-gelden van het ministerie van EZ als cofinanciering, maar door de overheidsbezuinigingen en strengere regelgeving zijn die mogelijkheden afgenomen. Dus moeten we nu heel goed nagaan of we nog ‘ja’ moeten zeggen op deze projecten.’ Hinssen noemt dat ‘een kwestie van goed ondernemerschap. Dat is vorig jaar misgegaan.’

De OR-voorzitter vindt dat het herstelplan logisch in elkaar zit. Hij is blij dat Alterra voldoende tijd krijgt om te krimpen en medewerkers te begeleiden naar ander werk binnen en buiten Alterra. ‘De krimp moet eind 2018 zijn gerealiseerd, dus we hebben 2,5 jaar de tijd om de krimp goed in te vullen en meer contractonderzoek met een gezonde marge te vinden.’

De Alterra-directie noemt drie maatregelen om de krimp van 60 personeelsplaatsen te realiseren: vervroegd pensioen, tijdelijke contracten niet verlengen en mensen met te weinig declarabele uren begeleiden naar ander werk. Over deze uitvoeringsmaatregelen heeft de OR nog geen standpunt ingenomen, zegt Hinssen.

zestig arbeidsplaatsen weg bij Alterra

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.