Nieuws
Nieuws

Opkomst studentenraadsverkiezing relatief hoog

De opkomst van de studentenraadsverkiezingen steeg dit jaar met vijf procentpunten. Wageningen University gaat hiermee in tegen een landelijke trend van stagnerende en dalende opkomsten.

Foto: Remo Wormmeester

Afgelopen jaren brachten telkens zo’n 35 procent van de Wageningse studenten hun stem uit. Dit maal sprong de opkomst ineens naar 39,6 procent. Een mogelijke oorzaak is de versimpeling van het stemsysteem, zegt Yufei Wang, studentenraadslid namens S&I, en lid van het verkiezingscommissie. Studenten kregen in hun mail een link die ze direct naar het stemformulier bracht. Tussenstappen, zoals een inlog, uit eerdere jaren waren weggenomen.

Onder kandidaten klinkt een groot aantal mogelijk verklaringen. Zo zou de campagne zichtbaarder en dynamischer zijn geweest. Ook zou het geplande experiment met avondcolleges studenten hebben geactiveerd.

Zeker is dat slechts in twee universiteitssteden een groter aandeel studenten zijn of haar stem uitbracht. Zo kwam de helft van de Tilburgse studenten op en stemde aan de TU Delft 40 procent.

Zeker is dat slechts in twee universiteitssteden een groter aandeel studenten zijn of haar stem uitbracht.

Landelijk is de trend vooral negatief. In Utrecht betitelde universiteitsmedium DUB de opkomst van 18 procent als ‘een dieptepunt’, ook Leiden zit inmiddels onder de 20 procent. Maastricht (- 5 procentpunten) en Groningen (-4 procentpunt) daalden flink. In de grote steden is de belangstelling al langer laag. Zowel de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Erasmus Universiteit Rotterdam wisten niet boven de 20 procent uit te komen. De Vrije Universiteit hield dit jaar zelfs helemaal geen verkiezingen.

Bij de overige universiteiten is de opkomst beter. De Universiteit Twente zit stabiel op 34 procent, de Radboud Universiteit op 35 procent en de Technische Universiteit Eindhoven (TUe) op 38 procent. Al lieten die laatste twee een lichte daling zien en stemde in Nijmegen 12 procent van de studenten blanco.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.