Organisatie
Nieuws

Promovendi in WUR-council voor het eerst gekozen

Voor het eerst mogen Wageningse promovendi hun eigen vertegenwoordiger kiezen in de WUR-council. Voor de twee beschikbare plaatsen meldden zich drie kandidaten.
Didi de Vries,Rob Ramaker

Alle Wageningse promovendi, zowel vast als met een beurs, mogen vanaf vandaag tot 30 mei – tegelijkertijd met de studentenraadsverkiezing – digitaal hun stem uitbrengen. Sinds 2014 hebben de promovendi twee zetels in de WUR-council. Afgelopen jaren melden zich echter evenveel kandidaten als zetels, zodat er niets te kiezen.

Op wie kunnen de promovendi eigenlijk stemmen.

Tjitske Geertsema studeerde Bodem, Water, Atmosfeer in Wageningen. Na haar afstuderen werkte ze als onderzoeksassistent aan een project op Borneo in Indonesië. Nu doet ze haar PhD bij leerstoelgroep Hydrologie en kwanititatief waterbeheer. Flamenco dansen is haar grote passie. Daarnaast houdt Tjitske van hardlopen, fietsen en zeilen.

Wat is het belangrijkste dat je gaat aankaarten in de council?

‘Vier jaar is te kort om een volledige PhD te doen. Naast onderzoeken moeten PhD-studenten andere taken vervullen, zoals invallen bij vakken en examens surveilleren. Het is moeilijk nee te zeggen tegen die taken. De druk op de tijd voor onderzoek is daardoor heel hoog. Het is heel gewoon dat een PhD langer duurt, en alle uitloop moet zelf betaald worden door PhD-studenten.

‘Daarnaast ga aankaarten dat externe PhD-studenten geen sociale zekerheden hebben, zoals PhD-studenten die een contract hebben bij Wageningen UR. Zij hebben een beurs om onderzoek te doen maar hebben geen contract waardoor ze bijvoorbeeld pensioen kunnen opbouwen of aanspraak kunnen maken op doorbetaling bij ziekte.’

Waarom gaat de raad van bestuur naar jou luisteren?

‘We hebben hetzelfde doel. En met mijn punten laat ik zien dat we met elkaar achter deze doelen staan.’

Wat maakt jou een geschikte kandidaat?

‘Ik heb een sterke visie over hetgeen ik wil bereiken. Tijdens mijn opleiding in Wageningen was ik actief in de opleidingscommissie. Mijn strategie is aandacht te trekken voor de verkiezing door te flyeren en actief PhD-studenten op te zoeken en te vragen wat zij willen. Het belangrijkste is dat de PhD-studenten gaan stemmen. Zij hebben een belangrijke rol binnen het universitaire onderzoek en moeten worden gehoord.’

Guido Camps heeft drie bacheloropleidingen en twee masters op zak. Onder andere deed hij een masteropleiding in diergeneeskunde en cognitieve psychologie. Zijn PhD verricht hij bij de vakgroep Humane voeding. Een avond per week werkt hij nog als dierenarts.

Wat is het belangrijkste dat je gaat aankaarten in de council?

‘Ik zie een probleem met de positie van PhD-studenten. De universiteit krijgt geld van de overheid wanneer een PhD-student zijn of haar onderzoek afrondt. De gemiddelde tijd die voor een PhD staat is 4 jaar, maar gemiddeld in Nederland zijn PhD-studenten 4,5 jaar bezig. Dat betekent gemiddeld een halfjaar onbetaalde arbeid. Daarnaast is er te weinig begeleiding voor PhD-studenten om te bepalen wat te doen na het promoveren.

‘Het tweede dat ik naar voren wil brengen is dat de organisatie binnen de universiteit soms onnavolgbaar is voor mensen van buiten. De kamernummering bijvoorbeeld. De beste manier om erachter te komen waar een lokaal is, is door te googelen en hopen dat iemand er online iets over heeft geschreven. De structuur is niet helder. Dat is de charme van Wageningen Universiteit, maar lastig voor nieuwe mensen.’

Waarom gaat de raad van bestuur naar jou luisteren?

‘Ik heb gewerkt als assistent in het Europees parlement, waardoor ik ervaring heb in de politiek. Daardoor weet ik hoe je scherpe vragen kan stellen, waarnaar geluisterd wordt.’

Wat maakt jou een geschikte kandidaat?

‘Mijn interesse gaat uit naar bestuur en beleid. PhD-studenten durven over het algemeen niet zo goed voor zichzelf op te komen, dus dat wil ik doen. Ik zie de positie bij in de Council niet als leer- of ervaringsplaats, maar als een positie waarin je iets kan bereiken. Door mijn politieke ervaring kan ik meteen beginnen met aanpakken. Mijn strategie is de drempel laag leggen zodat PhD-studenten me makkelijk kunnen aanspreken.

ali.jpgAli Ammaristudeerde energieprocessen bij het Royal Institute of Technology (KTH)

in Zweden. Zijn PhD verricht hij bij Levensmiddelenproceskunde. Ali komt uit Iran. Hij is fanatiek buitensporter en geniet van fietsen door Nederland.

Wat is het belangrijkste dat je gaat aankaarten in de council?

‘Vorig jaar was een discussie gaande over het al dan niet openbaar bekendmaken van PhD-beoordelingen. Momenteel is het voor kandidaten zelfs moeilijk om verbaal of geschreven uitleg van hun cijfer te krijgen. Dat moet veranderen.

‘Een tweede is dat de universiteit niet goed is ingericht voor mensen met een fysieke handicap. Denk aan automatische deuren of het aantal toiletten voor mindervaliden. Dit komt omdat er binnen de universiteit geen beleid voor is. Ook vind ik het belangrijk dat er plekken in de Council gereserveerd zijn voor internationale studenten.’

Waarom gaat de Raad van Bestuur naar jou luisteren?

‘De leden van de WUR-council hebben rechten en verantwoordelijkheden die ik op me wil nemen. In principe hoeft de raad van bestuur niet te luisteren. Door samen met de anderen in de council overtuigende punten aan te kaarten, zullen we toch gehoord worden.’

Wat maakt jou een geschikte kandidaat?

‘Ik heb ervaring met werken bij vijf verschillende universiteiten en instituten, in drie landen. Ik ben geboeid door hoe werknemers worden blootgesteld aan verschillende benaderingen van educatie, onderzoek en welzijn van medewerkers. Afgelopen jaar heb ik al in de Council gezeten, dus ik weet wat me te wachten staat en hoe ik discussies en zorgen van PhD-studenten moet aankaarten.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.