Student
Mijns Inziens
Studentenleven

Diploma-uitreiking te massaal?

Door de groei van het aantal studenten aan Wageningen Universiteit is het soms dringen geblazen bij diploma-uitreikingen. Studenten moeten de informatie voor hun ‘persoonlijke praatje’ zelf aanleveren en soms zijn er zoveel kandidaten dat ze met z’n drieën tegelijk worden toegesproken. Hoe erg is dat?
Carina Nieuwenweg,Twan van der Slikke

Illustratie Henk van Ruitenbeek

Tom Vrolings, Behaalde onlangs zijn masterdiploma Biologie

‘In november heb ik met ongeveer dertig andere studenten mijn masterdiploma ontvangen. Ik vond de afstudeerplechtigheid niet onpersoonlijk. De sfeer was wel veel formeler dan bij de bachelor. De mensen waren netter gekleed, er was meer publiek en er waren een aantal hoogleraren en een ceremoniemeester in toga aanwezig. We werden met alle studenten voorafgaand aan de ceremonie naar een zaaltje gebracht, waar we de regels uitgelegd kregen van de ceremoniemeester en op alfabet geordend werden. Tijdens de ceremonie werden we één voor één naar voren geroepen en werd over de betreffende student een kort stukje verteld. Dit ging vooral over je prestaties tijdens je thesis en stage en over je plannen voor je toekomstige carrière. Wat het afstuderen voor mij ook persoonlijk maakte, was het feit dat alle biologen een roos van Biologica ontvingen. Daarnaast kreeg ik nog een oorkonde van Biologica voor mijn bijdrage als lid van de activiteitencommissie.’

Marieke Kil, Studentenraadslid voor VeSte

‘Ik vind het jammer dat de uitreikingen minder persoonlijk zijn geworden. De diploma-uitreiking is toch een mijlpaal in je studentenleven. Nu wordt er redelijk snel overheen gestapt. Ik heb wel gemerkt dat het wisselt per opleiding en dat het erg afhangt van je studiebegeleider. Bij mijn uitreiking mochten we zelf een stukje aanleveren over wat we naast onze studie hadden gedaan en daarover werd dan kort gesproken. Maar bijvoorbeeld de uitreiking van mijn huisgenootje was veel minder persoonlijk. En dat is zonde. Je familie en vrienden komen er toch helemaal voor naar Wageningen. Ik vind niet dat het een gegeven hoeft te zijn dat door het toegenomen aantal studenten de uitreikingen onpersoonlijker worden. De universiteit kan best eens onderzoek doen naar wat studenten fijn vinden en wat wel haalbaar is. Dan duurt de uitreiking maar een half uur langer.’

Bram Wennekes, Behaalde onlangs zijn masterdiploma Earth and Environment

‘Ik vond mijn afstudeerplechtigheid niet te onpersoonlijk. Er werd over alle 15 aanwezige studenten een verhaaltje van 5 tot 10 minuten verteld. Dit werd gedaan door een professor van de studie van de betreffende student. Wel moesten alle aanwezige studenten van tevoren een formulier invullen met vragen over wat ze allemaal gedaan hadden tijdens de studie. Dit formulier werd gebruikt voor het praatje, maar er was wel een eigen inbreng van de professor die over mij vertelde. Ik vond het heel leuk dat er een verhaal was over iedere student en ook een borrel achteraf bij Hotel de Wereld. Van de studievereniging kreeg ik nog een roos met een kaartje en een certificaat.’

Tom Arfman, Oud-voorzitter studievereniging Alchimica

‘Ik vind het jammer dat de uitreikingen niet meer persoonlijk zijn. Je ouders en familie komen langs en zij hebben toch andere verwachtingen dan een algemeen praatje over de studie. Maar ook voor jezelf is het jammer. Je hebt minimaal drie jaar lang heel veel tijd en energie gestoken in de studie. Dan is zo’n uitreiking met een samenvatting van wat je allemaal hebt gedaan een mooie afsluiting. Het draagt bij aan het gevoel dat je iets hebt bereikt. Ik heb het hier ook met onze studiebegeleider over gehad en ik begrijp wel dat het lastiger wordt met toenemende studentenaantallen.’

Wilbert Houweling, Secretaris examencommissie Maatschappijwetenschappen

‘De examencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de bachelordiploma-uitreikingen van de maatschappijwetenschappelijke opleidingen. Ik ben zelf bij de laatste twee uitreikingen betrokken geweest en kreeg het idee dat de examenkandidaten en gasten op prijs stelden hoe de uitreikingen verliepen. De eerste keer zat ik in een zaal met 20 examenkandidaten. Inclusief gasten was de zaal vol met 120 mensen. Het aantal aanwezige kandidaten bij een diploma uitreiking verschilt per keer. In oktober vorig jaar waren het er zo’n 120 tot 140 en in april maar 20. In beide gevallen konden de examenkandidaten zelf enige informatie leveren voor de uitreiking. Voor die tijd maakte de studieadviseur een praatje, maar dat kostte erg veel tijd. We organiseren de ceremonies altijd samen met bestuursleden van de studieverenigingen Mercurius en Ipso Facto. Zij weten ook hoe de ceremonies ervaren worden en of er klachten zijn. Wat mij betreft gaan we op dezelfde voet verder.’

Tom Tilleman, Masterstudent Management, economics and consumer studies

‘Afgelopen juni ben ik geslaagd voor mijn bachelor en in oktober heb ik mijn diploma opgehaald. Van tevoren moest iedereen iets over zichzelf en zijn ervaringen opsturen en daar kon je nog leuke foto’s bijvoegen. De studieadviseur riep tijdens de ceremonie steeds drie studenten naar voren en presenteerde dan de stukjes. Bij de studenten die niks hadden ingestuurd, werd er ook niet zo veel verteld. Heel persoonlijk was het niet, maar ik denk ook niet dat dit hoort en kan op een universiteit. Een universiteit is erg groot en studenten zijn autonoom. Het is daarom ook lastig voor een studieadviseur om iets persoonlijks te vertellen over alle kandidaten. Wat ik jammer vond is dat we tijdens de ceremonie in de zaal op alfabet moesten zitten. Ik kon dus niet samen met mijn vr

ienden zitten.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.