Student
Nieuws

‘Voer de basisbeurs weer in’

Studenten- en jongerenorganisaties willen dat het vorig jaar ingevoerde leenstelsel weer wordt afschaft. Zij stuurden vandaag een brandbrief naar onderwijsminister Bussemaker.
Rob Ramaker,Hoger Onderwijs Persbureau

In de brief schrijven het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), FNV Jong, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) dat door de invoering van het leenstelsel ‘de kansenongelijkheid in het onderwijs enorm is toegenomen’.

De gelegenheidscoalitie beroept zich op twee recent verschenen rapporten die deze week al voor veel ophef zorgden. Zo signaleerde de Staat van het Onderwijs van de onderwijsinspectie een groeiende kansenongelijkheid voor arm en rijk in het Nederlandse onderwijs. Een week later liet een beleidsmonitor zien dat de afschaffing van de basisbeurs het aantal eerstejaars drukt; en dat juist jongeren met een functiebeperking of afkomstig uit armere gezinnen minder vaak gaan studeren.

Door de invoering van het leenstelsel [is] ‘de kansenongelijkheid in het onderwijs enorm […] toegenomen’

Onderwijsminister Bussemaker liet eerder deze week al weten deze effecten in de gaten te houden. Zij benadrukt dat alleen talent en motivatie, en niet de portemonnee van ouders, een rol mag spelen in het behaalde opleidingsniveau.

De studenten- en jongerenorganisaties willen steviger stappen om de toenemende ongelijkheid een halt toe te roepen. In de brief doen ze enkele voorstellen. Herinvoering van de basisbeurs is hierbij de ‘beste oplossing’. Bij gebrek aan draagvlak zouden ook verruiming van de aanvullende beurs, verbetering van de doorstroming voor mbo’ers en het paal en perkstellen aan selectie, stappen in de goede richting zijn, vinden de briefschrijvers.

In de Volkskrantlaat onderwijsminister Bussemaker weten een terugkeer van de basisbeurs geen goed idee te vinden. Deze zou juist een ‘subsidie [zijn] voor de studenten van rijke ouders’. De opbrengst van het leenstelsel kan worden ingezet voor beter onderwijs. Ook wil ze dit geld gaan gebruiken om de specifieke problemen die de studentenorganisaties benoemen – zoals gebrekkige doorstroom – aan te pakken.

De protesterende studenten hebben hun pijlen eigenlijk al niet meer op deze minister gericht. ‘Bussemaker zit nog maar een jaar’, zegt Esther Crabbendam van FNV Jong. ‘Er komen weer verkiezingen aan. Wat ons betreft is deze brief ook een signaal aan andere partijen, misschien ook wel de volgende minister.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.