Organisatie
Achtergrond

Meer op de fiets wordt moeilijk

Veel medewerkers en studenten van Wageningen UR komen op de fiets naar college of hun werk. En de rest, krijgen we die uit de auto? Weinig kans, blijkt uit onderzoek.
Roelof Kleis

Illustratie Geert-Jan Bruins

De dagelijkse files op de Mansholtlaan liegen niet: Wageningen UR heeft een bereikbaarheidsprobleem. Uitgedrukt in een rapportcijfers scoort de campus op dit vlak bij het personeel een zesje. Dat is een gemiddelde over alle vervoermiddelen. De bereikbaarheid met de auto komt er nog iets slechter vanaf. Studenten zijn positiever. Zij geven de bereikbaarheid van de campus een zeven. Dat komt doordat het gros van de studenten in Wageningen woont, fietst en dus nooit in de file staat. Tenminste, als je de dagelijkse fietsopstopping op de Churchillweg niet meerekent.

Duurzamer

18-diagram_3.jpg

De cijfers komen uit het jongste mobiliteitsonderzoek van DTV Consultants. In december konden medewerkers en studenten meedoen aan dat onderzoek. De resultaten geven een mooi en representatief beeld van hoe wij ons naar de campus bewegen, hoeveel kilometers we maken, hoe lang dat duurt en of er ruimte is om een en ander duurzamer te doen. Het onderzoek onder studenten vond voor het eerst plaats, voor medewerkers werd zo’n soort meting vier jaar geleden al gedaan. De bereikbaarheid met de auto wordt dus als matig beoordeeld. Maar ook het openbaar vervoer scoort met een zesje niet al te best. Opmerkelijk genoeg heeft de nieuwe busbaan over de campus daar weinig aan veranderd. Slechts 3 procent van de medewerkers zegt dat die nieuwe lijn invloed heeft gehad op hun vervoerskeuze.

Driekwart van de studenten fietst naar college. De rest komt met de trein en/of de bus. Een op de twintig studenten komt met de auto. Ook bij het personeel is de fiets populair. De helft van de medewerkers fiets naar het werk. Dat is veel. Landelijk gezien is een op de drie al een redelijke score. Toch is het aandeel fietsers in vergelijking met vier jaar geleden met 4 procent gedaald. Hoe dat komt, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is de groei van de campus daar debet aan. Sommige onderdelen zijn van elders naar Wageningen verkast.

De helft van de medewerkers en zelfs twee derde van de studenten zegt knelpunten te ervaren in de reis tussen thuis en het werk of college. De toegang naar de campus, de fietsdrukte op de Bornsesteeg en de opstoppingen op de Mansholtlaan worden veel genoemd. Aan die knelpunten wordt overigens gewerkt. Plannen om de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee te verbreden, zijn vergevorderd, evenals de plannen voor een noordelijke entree tot de campus. Een fly-over-rotonde bij de Bornsesteeg moet de massa’s fietsers daar in betere banen leiden.

Uit de auto

Interessant is de vraag of het haalbaar is meer mensen uit de auto te krijgen. DTV Consultants noemt dat ‘slim reizen’: de auto pakken als het moet, maar kiezen voor duurzaam vervoer als het kan. Kunnen wij slimmer reizen? In theorie wel. DTV ging van elke automobilist in het onderzoek na of fietsen, bussen of sporen een optie is. Een op de vijf automobilisten zou op basis van de afstand (minder dan 15 kilometer) op de fiets kunnen. Een op de twintig automobilisten die verder weg woont, zou met het openbaar vervoer kunnen.

Maar de praktijk is weerbarstig. Uit onderzoek elders blijkt dat slechts een op de vijf automobilisten bereid is van vervoermiddel te wisselen. Voor Wageningen betekent dit, dat je met gerichte acties niet meer dan 2 procent van de huidige automobilisten zult overhalen om de auto te laten staan.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.