Organisatie

Aio’s willen meer les in lesgeven

Veel promovendi vinden dat ze niet goed worden voorbereid op hun onderwijstaak. Een derde van hen begint zonder enige training met lesgeven aan studenten.
Roelof Kleis

Promovendi verzorgen veel werk- en hoorcolleges aan de universiteit, maar vinden dat ze daarbij te veel aan hun lot worden overgelaten. Uit een gezamenlijk onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Promovendinetwerk Nederland blijktdat een derde van 257 ondervraagde promovendi totaal onvoorbereid gaat lesgeven De helft van hen is bovendien ontevreden over de begeleiding die ze daar later bij krijgen.

De trainingen zijn gewoonlijk erg kort. Slechts enkelen hebben een uitgebreide cursus van meerdere dagen gevolgd. Ruim negentig procent vindt dat het mogelijk zou moeten zijn om een zogeheten basiskwalificatie onderwijs (bko) te behalen. In de praktijk doorloopt maar elf procent van hen (delen van) zo’n bko-traject. Uit het onderzoek blijkt ook dat zeventigprocent van de ondervraagden meer tijd in onderwijs steekt dan hun contract voorschrijft.

Marloes van Splunter, voorzitter van de Wageningse promovendiclub nuanceert het probleem. ‘Het inzetten van promovendi voor onderwijs verschilt behoorlijk per leerstoelgroep. Sommige groepen zetten promovendi alleen in voor het begeleiden van bachelor- en masterpractica en gespreksgroepen. Bij andere groepen verzorgen promovendi een heel vak. Voor de begeleiding van studenten kun je een vak volgen. Dat is dus goed geregeld.

Maar voor promovendi die echt voor de klas moeten, zijn de zaken volgens Van Splunter minder goed geregeld. ‘Als je staflid bent is een bko verplicht, maar voor promovendi geldt dat niet. Lesgeven is leerzaam. Maar uit een eigen onderzoek binnen Wageningen UR blijkt bijvoorbeeld dat bij de helft van de promovendi die voor de klas staan geen leerdoelen zijn opgesteld.’ ISO en PNN willen dat universiteiten verplicht worden om didactische training aan te bieden aan promovendi die dit nodig hebben.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.