Organisatie
Onderwijs

Voorstel voor pilot met avondcolleges

Er ligt een opzet klaar voor de eerder aangekondigde proef met colleges in de avonduren. Volgens het voorstel van een speciale werkgroep zullen sommige studenten in periode 1 en 2 van komend collegejaar van half zeven tot negen uur in de collegebanken zitten.
Linda van der Nat

Foto: Guy Ackermans

Als de pilot er komt – de raad van bestuur neemt in mei een beslissing –, krijgen meerdere opleidingen, zowel bachelors als masters, ermee te maken. Zo verschuiven vakken met grote groepen studenten naar de avonduren op maandag. Pc-practica vormen ook een knelpunt, net als groepswerk. In totaal zullen zo’n 14 tot 22 vakken meedoen aan de pilot. Welke vakken dat zijn, is nog niet bekend. De keuze wordt onder andere bepaald op basis van piekmomenten in het rooster en wifi-metingen.

Op basis van de evaluatie van de proef wordt in 2017 besloten of avondcolleges vanaf collegejaar 2017-2018 standaard worden ingevoerd.

De studentenraad heeft volgens de raad van bestuur informatierecht op de pilot, maar daar zijn de studenten het niet mee eens. ‘Het is een dermate groot onderwerp, waardoor veel studenten geraakt worden, dat wij vinden dat we recht hebben op meer dan puur geïnformeerd worden’, aldus studentenraadslid Bram Kerssemakers (VeSte). ‘De pilot voldoet op dit moment bij lange na niet aan onze eisen. Wij willen dat er meer gekeken wordt naar wat onderwijs in de avonduren doet met de kwaliteit van het onderwijs, en ook de evaluatie van de impact die avondcolleges hebben op het studentenleven zien we graag beter uitgewerkt.’

De studentenraad is momenteel in overleg of ze instemmingsrecht kunnen krijgen op de pilot.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.