Organisatie
Nieuws

Stembureau voor Oekraïnereferendum in Forum

Medewerkers en studenten kunnen tijdens het raadgevend referendum hun stem uitbrengen in het Forumgebouw op de Wageningse campus. Komende 6 april stemt Nederland voor of tegen een associatieverdrag met Oekraïne.
Rob Ramaker

De gemeente Wageningen schrapte voor het referendum zeven van de negentien gebruikelijke stembureaus. Het stembureau in Forum ontsprong de dans. Volgens de gemeente zijn ditmaal minder stembureaus nodig omdat het uitbrengen en tellen van stemmen sneller zal gaan dan normaal; burgers kiezen niet uit verscheidene lijsten maar staan voor een ja-nee-vraag. Ook stelde het Rijk minder geld beschikbaar voor de verkiezingen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 kon voor het eerst worden gestemd op de campus. Een mogelijkheid waar veel studenten gebruik van maakten. De opkomst was 165 procent, wat betekent dat veel studenten uitweken van hun ‘toegewezen’ stembureau. Ook tijdens de gecombineerde Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen werd het stembureau druk gebruikt.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 kon voor het eerst worden gestemd op de campus.

Bij het Oekraïnereferendum van 6 april mogen Nederlanders zich uitspreken over het associatieverdrag tussen EU en Oekraïne. De volksraadpleging is alleen geldig bij een opkomst van 30 procent. De uitkomst is raadgevend en het kabinet kan deze naast zich neerleggen. Afgelopen 15 maart vond in Wageningen een debat plaats over het referendum georganiseerd door promovendus Hugo de Vries.

Er zijn geen plannen voor stembureaus op andere locaties binnen Wageningen UR.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.