Wetenschap
Gezondheid

Betere maisrassen voorkomen ondervoeding

Zambiaanse kinderen onder de 5 jaar zijn minder vaak ondervoed als hun ouders verbeterde maisvariëteiten verbouwen in plaats van lokale mais. Ook hebben ze minder vaak tekort aan voedingsstoffen als de vrouwen in het gezin beter zijn opgeleid. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Julius Manda.
Albert Sikkema

Manda, die promoveert bij de leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid, ging bij 810 huishoudens in het oosten van Zambia na of de kinderen onder 5 jaar ondervoed waren. Die gegevens zette hij onder andere af tegen de leeftijd en de voeding van de kinderen, de leeftijd en opleiding van de ouders, de sanitaire voorzieningen en het type mais dat ze verbouwden. Eerder onderzoek had uitgewezen dat de helft van de Zambiaanse kinderen onvolgroeid waren als gevolg van ondervoeding.

Uit Manda’s analyse bleek dat in huishoudens die traditionele lokale mais verbouwen, maar liefst 62 procent van de kinderen onder de vijf jaar ondervoed was. In huishoudens die verbeterde maisrassen gebruikten, was 51 procent van de kinderen ondervoed en onvolgroeid. Ook kon hij vaststellen dat omschakeling van lokale naar verbeterde maisrassen zou leiden tot minder ondervoeding bij de kinderen. De verbeterde mais zorgt voor hogere opbrengsten, meer inkomsten en meer voedselzekerheid voor de boerengezinnen, concludeerde Manda in februari in het tijdschrift Food Security.

Hij toont echter ook aan dat meer onderwijs, met name van de vrouwen, leidt tot minder ondervoeding. De kans op ondervoeding van de jonge kinderen daalt met 16 procent bij elk jaar scholing van de best opgeleide vrouw in het huishouden. Onderwijs van beide ouders beperkt de kans op ondervoeding met 75 procent. Manda denkt dat vooral de oudere vrouwen in het huishouden kennis overdragen aan jonge moeders die de gezondheid van de jonge kinderen ten goede komt. Ook goede sanitaire voorzieningen drukken de kans op ondervoeding, omdat die zorgen voor minder infectieziekten en diarree bij de kinderen.

Om de hoeveelheid ondervoede kinderen in Zambia terug te dringen, moeten de beleidsmakers in dat land niet alleen meer investeren in onderwijs voor vrouwen, concludeert Manda, maar ook in kennisoverdracht van landbouwtechnologie, zoals goede maiszaden.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.