Organisatie

Atlas krijgt stukje oud Binnenveld

De entree van de campus bij de Mansholtlaan wordt een nat natuurgebied met blauwgrasachtige begroeiing. Refererend aan het Binnenveld van 100 jaar geleden.
Roelof Kleis

Het stuk groen tussen de Mansholtlaan en Atlas is nu vooral ruig en nat. Kwel- en regenwater maken het tamelijk onbegaanbaar, zij het dat een fietspad dwars door het gebied loopt. Oké, het is groen, maar als visitekaartje naar de campus oogt het slonzig. Maar dat gaat veranderen. Het grondwerk vindt de komende weken al plaats.

Plannen voor een natuurlijke invulling van het gebied zijn er al geruime tijd. Probleem was het geld, legt Elieke Wijnheijmer (Facilitair Bedrijf) uit. Zij is de drijvende kracht achter de groeneinrichting van de campus. Schot kwam er in de zaak toen Louise Fresco zich ermee ging bemoeien. Van haar is ook het idee om er iets blauwgraslandachtigs van te maken, zegt Patrick Jansen van Resource Ecology.

Jansen maakt zich sterk voor het herstel van de vroegere blauwgraslanden in het Binnenveld. Verhalen daarover, onder meer in Resource, las Fresco. ‘Zij stuurde me een mail: leuk initiatief, maar kunnen we in het kader van ons eeuwfeest niet zo’n stukje grasland op de campus maken?’ Van het een kwam het ander. Pieter Boone (Alterra) maakte een ontwerp en het WICC-fonds (Hof van Wageningen) zegde de financiering (zo’n 165.000 euro) toe.

Ontwerp Natte Natuurtuin.jpg

Uitgangspunt voor de inrichting zijn de natuurlijke condities van het terrein. Dat wil zeggen: het kwelwater dat hier aan de oppervlakte komt. Dat voedselarme water is de basis voor blauwgrasland. Een eeuw geleden kwamen deze hooilanden, die ’s winters nat en zomers droog stonden, algemeen voor in de Gelderse Vallei. Nu is er nog maar weinig van over. Fresco wil een stukje van die typische begroeiing weer terugbrengen op de campus.

Echt grasland zal het niet worden, legt Jansen uit. ‘De echte blauwgraslanden gaan we langs de Veensteeg aanleggen. Het wordt meer een natte tuin. Maar wel met beplanting die typisch is voor blauwgrasland.’ Soorten bovendien die mooi ogen. ‘Blauwgrasland is zeldzaam, maar eigenlijk ook een beetje saai om te zien. Er wordt wel iets gemanipuleerd, het moet er wel mooi uitzien.’

Dat leidt volgens ecoloog Wieger Wameling (Alterra), die het beplantingsplan voor zijn rekening neemt, tot twee typen begroeiing. ‘Blauwgraslandsoorten voor de droog/natte delen, zoals Spaanse Ruiter, dotterbloem, pinksterbloemen, sommige orchideeën en de zeer zeldzame inlandse parnassia. De diepere en echt natte delen krijgen soorten als zonnedauw, beenbreek en veenmos.’

Dit vind ik echt gaaf. En niet ergens achteraf, maar bij de entree. Kijk dit zijn wij

Patrick Jansen

Om het terrein optimaal nat te krijgen, moet er eerst zo’n 6500 kuub grond worden verzet. Afgelopen week zijn putten gegraven om de grondwaterstand in beeld te krijgen. Door de tuin loopt een fietspad. De voetgangers krijgen een eigen knuppelpad dat dwars door het diepste en natste deel van de tuin leidt. Ook langs de loopbrug naar Atlas komt een dieper deel.De brug krijgt daardoor eindelijk een echte functie: zorgen dat het bezoek droge voeten houdt.

Het graafwerk zal volgens Wijnheijmer voor flink wat overlast zorgen. Het zand wordt afgevoerd naar De Dreijen waar het het gat moet vullen dat achterblijft als Biotechnion wordt gesloopt. Het zaaien vindt in de lente plaats, zodat deze zomer de tuin zijn bloemenpracht al kan tonen. Jansen kan niet wachten. ‘Ik heb vaak lopen zeuren dat er zo weinig natuur op decampus is. Maar dit vind ik echt gaaf. En niet ergens achteraf, maar bij de entree: kijk dit zijn wij!’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.