Organisatie
Mijns Inziens

Pas op! Taalbarrière II

Veel van het Wageningse masteronderwijs vindt tegenwoordig plaats in het Engels. De vraag is of de gemiddelde docent die taal daarvoor goed genoeg beheerst. Of lukt het met gezellig steenkolenengels ook wel?
Rob Ramaker

Illustratie Henk van Ruitenbeek

Kris Deveria, Minorstudent International land and water management uit Schotland

‘Wageningen UR presenteert zichzelf op een groot billboard bij de rotonde als een geweldige universiteit. Ik vind het echter schokkend hoe slecht het Engels van sommige docenten is en hoe gebrekkig het Engels in het lesmateriaal dat ze gebruiken. Ik denk dat verbeterd lesmateriaal de studiestress bij studenten kan verminderen en kan leiden tot hogere cijfers. Docenten gebruiken ook wel eens Nederlandse woorden in de les. Vaak vergeten ze te vertalen naar het Engels, zeker als de meerderheid in het lokaal Nederlands is. Voor buitenlandse studenten kan het intimiderend zijn om daar iets van te zeggen. Leraren zouden meer moeite moeten doen om iedereen erbij te betrekken. Over het algemeen doet Wageningen Universiteit het natuurlijk goed, ook wat Engels betreft. Dit neemt niet weg dat er verbeterpunten zijn.’

Tiny van Boekel, Directeur van onderwijsinstituut OWI, uit Nederland

‘Als je over het algemeen kijkt, is het gemiddelde niveau van het Engels van docenten goed. En zeker dusdanig dat je de lesstof kan overbrengen. Al zit er variatie in. Het is interessant dat docenten die native spreaker zijn, in het verleden slechtere beoordelingen kregen van studenten. Kennelijk spreken zij zo goed Engels dat studenten hen niet meer kunnen volgen. Een klein beetje “Dunglish” is helemaal niet zo slecht. Dat is langzaam en duidelijk. Ik krijg niet veel klachten over de beheersing van Engels. En de raad van bestuur heeft besloten dat iedereen dit kan laten testen. Daarna kun je besluiten of je dit wilt bijspijkeren met een cursus. Taal blijft attentie vragen, omdat je soms individuele docenten hebt die niet zo goed Engels spreken. Maar over het algemeen gaat het goed genoeg.’

Dominique Sinopoli, Promovendus en docent bij de leerstoelgroep Recht en bestuur, uit de Verenigde Staten

‘Over het algemeen is het Engels van docenten goed. Soms kom ik letterlijke vertalingen uit het Nederlands tegen die in het Engels niet werken. Onlangs hoorde ik bijvoorbeeld “to hit two flies with one swat”. In het Engels is de uitdrukking: “to kill two birds with one stone”. Docenten moeten opletten dat ze geen Nederlandse informatie of afbeeldingen in presentaties zetten. Mocht dit toch relevant zijn, bijvoorbeeld als er iets in het nieuws is, dan moet er altijd een vertaling bij staan. De eerste keer dat ik zelf als docent les gaf in Wageningen, kreeg ik een aantal slechte cijfers in de vakevaluatie voor mijn Engels, terwijl het mijn moedertaal is. Het kwam omdat ik te snel sprak en studenten mij niet konden volgen. Sindsdien let ik erop dat ik duidelijker en langzamer spreek.’

Bram Kerssemakers, Studentenraadslid namens VeSte, uit Nederland

‘Het niveau van het Engels van docenten is over het algemeen goed. Al krijgen we soms meldingen dat een vak beter was geweest wanneer de docent vloeiender Engels had gesproken.

Het zijn incidenten, maar geef het wel door aan de opleidingscommissie, zodat docenten ondersteuning kunnen krijgen. In de studentenraad staat Engelstaligheid niet continu op de agenda. We kijken naar de algemene ontwikkeling om vaker Engels te gaan gebruiken. We willen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor docenten om hun Engels te verbeteren. We krijgen soms ook klachten over het Engels van internationale studenten tijdens groepswerk. Soms spreken studenten daadwerkelijk wat minder goed Engels, maar ik denk dat hier vaak cultuurverschillen achter schuilen. Nederlandse en buitenlandse studenten kijken soms anders tegen groepswerk aan.’

Nina Fieten, Uitwisselingsstudent Mariene biologie uit Nederland

nina.png‘Hier in Wageningen vind ik het Engels van docenten heel goed. Sinds twee maanden studeer ik hier en er is nog niets waar ik me aan heb gestoord. Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

, waar ik mijn master doe, zie ik soms grammaticale fouten in presentaties. En tentamenvragen zijn af en toe niet goed geformuleerd. In Groningen studeren minder internationale studenten. Misschien is dat de reden dat het Engels van een ander niveau is. Het niveau verschilt wel per vak. In Groningen volg ik bètavakken. De docenten zijn vaak goed in onderzoek, maar zijn het minder gewend om voor de klas te staan. Het Engels kan daarom gebrekkig zijn. In de lessen in Wageningen zijn er wel internationale studenten die slecht Engels kunnen, terwijl ik dat in Groningen weer niet meemaak.’

Gerlo Borghuis, Masterstudent International land and water management uit Nederland

‘Alle docenten in Wageningen kunnen Engels. Ze schrijven academische artikelen in het Engels en de presentaties zijn foutloos. Over het algemeen vind ik het Engels van docenten daarom goed. De uitspraak laat soms wel te wensen over. Er zijn gevallen van Louis van Gaal-Engels: directe vertalingen uit het Nederlands. Of dat heel problematisch is, weet ik niet. Wel is het minder goed te volgen. Of het is gewoon grappig en leidt daardoor af. Je bent dan alleen met de vreemde vertaling bezig in plaats van met de lesstof. Ik heb het matige Engels van een docent wel eens benoemd bij de online vakevaluatie.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.