Student
Onderwijs
Studentenleven

Wageningse wint landelijke scriptieprijs

Studente Tessa Visser heeft met haar bachelorscriptie over muggen de landelijke scriptieprijs voor biologiestudenten gewonnen. ‘Ik denk dat mijn passie voor het onderwerp heel duidelijk naar voren kwam.’
Linda van der Nat

Meer dan tweehonderd studenten uit heel Nederland kwamen op 4 december naar het eerste landelijke biologiecongres in Burgers Zoo. Het congres was georganiseerd door LOBS, het Landelijk Overleg Biologiestudenten, dat de informatieuitwisseling tussen biologen van uiteenlopende vakgebieden en van verschillende universiteiten wil stimuleren.

Onderdeel van het congres was de uitreiking van ‘De Darwin’, de prijs voor de beste bachelor- en masterscriptie. Visser was een van de zes studenten die hun thesis mochten presenteren. Haar verhaal over de hybride muggenpopulatie in Amsterdam, die mogelijk een verspreider kan zijn van het West-Nijlvirus, maakte indruk. ‘De jury vond mijn verhaal wetenschappelijk relevant en vond dat ik met relatief makkelijke woorden een goed beeld gaf van het complexe systeem, ’ vertelt Visser, die zich al sinds de middelbare school bezighoudt met muggen. ‘Ik heb echt een passie voor dit onderwerp en ik denk dat dat enthousiasme in mijn verhaal duidelijk naar voren kwam.’

Tessa deed haar onderzoek bij het Laboratorium voor Entomologie bij promovendus Chantal Vogels en universitair docent Sander Koenraadt ‘Het onderzoek gaat over de huissteekmug (Culex pipiens), die twee verschillende biotypen heeft: de pipiens en de molestus. De eerste heeft een voorkeur voor vogels, de tweede bijt voornamelijk mensen. Deze biotypes kunnen hybriden vormen die mogelijke vectoren kunnen zijn voor de verspreiding van het West-Nijlvirus.’ Visser ontdekte dat de hybriden in Amsterdam voorkomen, wat betekent dat het virus van vogel op mens overgebracht zou kunnen worden. ‘Het virus is nog niet in Nederland gevonden.

Het congres begon met een intro door de bekende primatoloog Jan van Hooff. Vervolgens mochten de finalisten hun thesis presenteren aan de jury. Naast bachelor Visser behoorde ook masterstudent Anna Luijten tot de Wageningse finalisten. ‘Ik stond de hele dag stijf van de zenuwen,’ vertelt Visser. ‘Je staat niet vaak voor een groep van 240 man te presenteren. Ik was ruim binnen de tijd klaar met mijn verhaal, dus ik zal wel wat dingen vergeten zijn om te vertellen. Maar blijkbaar ben ik toch duidelijk genoeg geweest.’

In de zeskoppige jury zaten de Wageningse docenten Andre van Lammeren en Sander Gussekloo.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.