Wetenschap
Visie
Social sciences

‘Agrarisch natuurbeheer straks minder versnipperd’

Met ingang van 1 januari begint het nieuwe agrarische natuurbeheer. Gaat dat onze weidevogels redden? Hens Runhaar, de nieuwe buitengewoon hoogleraar Agrarisch natuurbeheer, is voorzichtig optimistisch.
Roelof Kleis

Wat houdt het nieuwe stelstel voor agrarisch natuurbeheer in?

‘In het oude systeem was het ministerie van Economische Zaken een belangrijke speler. Boeren maakten in principe individueel afspraken om maatregelen te nemen in weide- en akkergebieden. Het nieuwe stelsel richt zich op kerngebieden van onder meer weide- en akkervogels, die ecologisch echt van belang zijn. Collectieven van voornamelijk boeren stellen zelf offertes op om aan de beheerdoelen van de provincie te voldoen en zorgen voor de monitoring en handhaving. De verantwoordelijkheid wordt bij de sector zelf gelegd. De gedachte is dat dit tot een grotere inzet, betrokkenheid en draagkracht leidt. Hoe dat gaat uitpakken, moet natuurlijk nog blijken.’

Worden vogels buiten de kerngebieden opgegeven?

‘Zeker niet. Er zijn heel veel initiatieven van boeren, vrijwilligers, ngo’s en bedrijven om weide- en akkervogels te beschermen. Maar het geld voor agrarisch natuurbeheer gaat alleen naar de kerngebieden.’

Heeft het oude agrarische natuurbeheer gefaald?

‘Dat is veel te kort door de bocht. Er is veel kritiek op geweest. En ook veel kritiek op die kritiek. Het is een politiek gevoelig dossier. Het nieuwe stelsel moet de effectiviteit vergroten. Door te werken met collectieven en te focussen op kerngebieden, krijg je minder versnippering van de inzet.’

Heeft dat kans van slagen?

‘Er is doelbewust ingezet op veranderingen die de effectiviteit vergroten. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat gaat werken.’

De grutto is onze nationale vogel geworden. Mee eens?

‘De grutto is een indicator. Als het goed gaat met de grutto, gaat het ook goed met de andere weide- en akkervogels. De grutto heeft naast deze ecologische waarde een grote symbolische en daarmee voor velen emotionele waarde. De grutto is kenmerkend voor ons landschap en het overgrote deel van deze soort broedt in ons land. Ik snap dat de grutto is verkozen en ook dat die verkiezing juist nu plaatsvond.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.