Organisatie
Onderwijs

Kamer wijst extra geld voor groen onderwijs af

De Tweede Kamer wees vanmiddag een motie van het CDA over groen onderwijs af. Die motie verzocht de regering om de bekostiging van het groen onderwijs gelijk te trekken met het OCW-onderwijs.
Albert Sikkema

De CDA-motie kreeg alleen steun van het CDA, ChristenUnie, SGP en SP. De motie verzocht de regering aan te geven hoe het budget voor groen onderwijs de komende jaren kan worden bijgesteld, met als waarborg dat de bekostiging van de groene en niet-groene opleidingen gelijk getrokken wordt. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken ontraadde de motie vorige week. De regeringspartijen stemden tegen.

Een motie van de ChristenUnie, die ervoor pleitte dat Wageningen Universiteit dezelfde bekostiging krijgt als de technische universiteiten, is aangehouden. Ook deze motie ontraadde Van Dam vorige week, omdat de motie financiële consequenties heeft voor zijn ministerie. Vermoedelijk wacht de ChristenUnie eerst de brief af van het kabinet waarin die aangeeft of ze de Kamermotie gaat uitvoeren om het groen onderwijs over te hevelen naar het onderwijsministerie.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.