Organisatie
Landbouw
Onderwijs

Universiteit wil niet naar onderwijsministerie

Als het aan de Tweede Kamer ligt, verhuist al het groene onderwijs van het ministerie van Economische Zaken (EZ) naar het ministerie van Onderwijs (OCW). Een meerderheid stemde op 17 november in met een motie van die strekking. Wageningen Universiteit hoopt echter dat het kabinet de motie naast zich neerlegt.
Hoger Onderwijs Persbureau

Het D66-Kamerlid Paul van Meenen, indiener van de motie, denkt dat het onderwijsministerie de Wageningse bekostigingsproblemen kan oplossen. ‘Het ministerie van EZ kan niet adequaat reageren op de groei van het groen onderwijs. Er zijn geen goede argumenten meer voor de uitzonderingspositie van het groen onderwijs.’

Dat vindt ook de VVD, die de motie aan een meerderheid hielp. ‘Vroeger zat er veel inhoudelijke kennis bij het ministerie, maar de laatste jaren is de toegevoegde waarde van de ambtelijke organisatie voor de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven veel kleiner geworden’, stelt Kamerlid Anne-Wil Lucas.

Wageningen UR blijft echter van mening ‘dat het huidige stelsel de beste uitgangspunten biedt voor het verder optimaliseren van het groene onderwijs en onderzoek’, aldus de raad van bestuur in een verklaring. Het ministerie van OCW heeft minder verstand van groen onderwijs, vreest de organisatie. Bovendien kost het veel geld om alle systemen aan te passen en zijn de problemen met de bekostiging van het onderwijs dan nog niet opgelost. Woordvoerder Simon Vink: ‘Onder de huidige bekostigingsvoorwaarden gaat de universiteit dan met een tekort over naar het ministerie van OCW. Wie het ook doet, er moet geld bij voor het groene onderwijs. Om dat te bereiken, moet je de bekostigingsvoorwaarden aanpassen. Daar zit het werkelijke probleem.’ Het makkelijkst zou zijn als EZ gewoon hetzelfde systeem voor de Rijksbijdrage gaat hanteren als OCW, denkt de universiteit.

Ook oud-landbouwminister Cees Veerman, tevens architect van Wageningen UR, vindt de overgang naar het onderwijsministerie onverstandig. ‘Op het ministerie van EZ is de inhoudelijke aansturing vanuit landbouw en natuur de afgelopen jaren achteruit gegaan. Dan is een overheveling naar het ministerie van OCW onverstandig, want dan hol je het landbouwdeel nog verder uit.’ Hij doet een beroep op premier Rutte om de overgang tegen te houden.

Het kabinet moet nu aangeven wat ze met de motie gaat doen. Wellicht gebeurt dat begin december, bij de bespreking van de landbouwbegroting voor 2016 in de Tweede Kamer.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.