Organisatie
Onderwijs

‘EZ reageert niet adequaat op groei groen onderwijs’

Voor Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het onderbrengen van het groen onderwijs bij het onderwijsministerie. Opeens was er een meerderheid voor zijn motie.
Albert Sikkema

‘De discussie over het groen onderwijs in de Tweede Kamer loopt al een jaar’, memoreert Van Meenen. ‘Vorig jaar dienden VVD en D66 een motie in om de bezuinigingen op het groen onderwijs ongedaan te maken. Die kreeg toen een meerderheid, waardoor er 15 miljoen euro extra beschikbaar kwam. Waarvan 10 miljoen moest worden overgeheveld van OCW naar EZ voor het groen onderwijs, dus toen was al duidelijk hoe moeilijk EZ deed over extra onderwijsgeld. Dit jaar bedraagt het tekort bijna 40 miljoen.’

Niet alleen kreeg het groen onderwijs er vorig jaar 15 miljoen euro bij, er kwam ook een onderzoek naar de voor- en nadelen van het groen onderwijs onder de vlag van EZ. Dat leidde tot de Verkenning Sectoronderwijs van ABD Topconsult die in september aan de Kamer werd aangeboden. ‘Dat rapport had geen eenduidige uitkomst’, stelt Van Meenen. Enerzijds had het ministerie van EZ ‘niet meer de positie om haar groene stelselverantwoordelijkheid met toegevoegde waarde duurzaam in te vullen’, aldus het rapport, anderzijds ‘ontbreek het OCW aan oriëntatie en kennis om recht te doen aan belangrijke sectorspecifieke behoeftes’.

Toen er opnieuw kritiek ontstond op de EZ-begroting vanuit Wageningen UR en de aoc’s, was voor Van Meenen duidelijk dat het groen onderwijs te maken had met een structureel financieringsprobleem. ‘Het ministerie van EZ kan niet adequaat reageren op de groei van het groen onderwijs.’

Bij de behandeling van de onderwijsbegroting, in oktober, diende Van Meenen samen met de ChristenUnie de motie in om het groen onderwijs onder te brengen bij OCW. Die motie werd toen niet in stemming gebracht, maar op verzoek van de regeringspartijen aangehouden. Om een meerderheid voor deze motie te krijgen, was de steun van de VVD cruciaal, wist Van Meenen. Daarom moest hij samenwerken met de VVD langs de lijn dat de EZ-begroting te klein is om het groen onderwijs te bekostigen, maar dat de verworvenheden van het groen onderwijs, waaronder de goede aansluiting op beleid en bedrijfsleven, behouden moesten blijven. Met die kanttekening van de VVD werd de motie aangepast en stemde de grootste regeringspartij op 17 november toe, net als D66, CU, GroenLinks en SP.

Omdat de motie bij de behandeling van de onderwijsbegroting was ingediend, hebben met name de onderwijswoordvoerders van de Kamerfracties over de motie overlegd, bevestigt Van Meenen. Er was geen behoefte bij deze Kamerleden om de positie van het groen onderwijs te bespreken bij de behandeling van de EZ-begroting, die begin december op de rol staat. ‘We hebben een rapport gekregen over de positie van het groen onderwijs en daar kunnen we conclusies aan verbinden. Er zijn geen goede argumenten meer voor de uitzonderingspositie van het groen onderwijs.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.