Organisatie
Onderwijs

Wageningen UR wil niet naar OCW

Als het de Tweede Kamer ligt, verhuizen alle ‘groene’ opleidingen van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs. Maar Wageningen Universiteit wil dat helemaal niet.
Hoger Onderwijs Persbureau

Het ministerie van OCW heeft minder verstand van groen onderwijs, vreest Wageningen. Bovendien kost het veel geld om alle systemen aan te passen en zijn de problemen met de bekostiging van het onderwijs er niet mee opgelost. Het makkelijkst zou zijn als EZ gewoon hetzelfde systeem voor de rijksbijdrage gaat hanteren als OCW, denkt de universiteit.

“Wageningen University en Research Centre blijft van mening dat het huidige stelsel de beste uitgangspunten biedt voor het verder optimaliseren van het groene onderwijs en onderzoek”, aldus een verklaring.

Dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie die oproept al het groene onderwijs bij het ministerie van Onderwijs onder te brengen. Volgens de Kamer zou dat de problemen oplossen met de bekostiging: het ministerie EZ compenseert de snelle studentengroei van de groene opleiding niet volledig. OCW doet dat wel.

Volgens de VVD, die de motie aan een meerderheid hielp, valt het wel mee met al die voordelen van het ministerie van EZ. “Vroeger zat er veel inhoudelijke kennis bij het ministerie, maar de laatste jaren is de toegevoegde waarde van de ambtelijke organisatie voor de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven veel kleiner geworden”, zei Kamerlid Anne-Wil Lucas gisteren in het Wageningse universiteitsblad Resource.

Lucas is verbaasd dat Wageningen UR tegen een overgang naar het onderwijsministerie is, omdat dat ministerie de financiële problemen van de universiteit juist kan oplossen. Maar woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR betwijfelt dat. ‘Onder de huidige bekostigingsvoorwaarden gaat de universiteit dan met een tekort over naar het ministerie van OCW. Wie het ook doet, er moet geld bij voor het groen onderwijs. Om dat te bereiken, moet je de bekostigingsvoorwaarden aanpassen. Daar zit het werkelijke probleem.’

Het argument van Lucas dat de toegevoegde waarde van het ministerie van EZ is afgenomen, begrijpt Vink. ‘Maar dan moet je de toegevoegde waarde van het ministerie verhogen. En dat doe je niet door de universiteit onder te brengen bij een algemeen ministerie als OCW, want dan neemt die waarde verder af en gaat de internationaal geroemde samenwerking tussen kennisinstelling, overheid en bedrijfsleven verloren.’

HOP/Albert Sikkema

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.