Organisatie
Onderwijs

VVD: voordelen EZ wegen niet op tegen perikelen met bekostiging

De VVD hakte vorige week de knoop door: het groen onderwijs, waaronder de Wageningse universiteit, moet worden overgeheveld naar het ministerie van OCW. De financiële discussies over het groen onderwijs worden te ingewikkeld, vindt VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas. Bovendien biedt het ministerie van EZ geen inhoudelijke voordelen meer.
Albert Sikkema

<foto: Anne-Wil Lucas>

Vorig jaar vroeg de VVD zich al af of het groen onderwijs, dat nu nog wordt bekostigd door het ministerie van EZ, moet overstappen naar het onderwijsministerie. Toen repareerde de VVD een bezuiniging op het groen onderwijs en vroeg ze om een onderzoek naar de voor- en nadelen van het groen onderwijs onder het ministerie van EZ. Dat rapport, gemaakt door ABD Topconsult, maakt volgens VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas duidelijk dat er geen zwaarwegende redenen meer zijn om het groen onderwijs onder het vakministerie te houden. ‘Vroeger zat er veel inhoudelijke kennis bij het ministerie, maar de laatste jaren is de toegevoegde waarde van de ambtelijke organisatie voor de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven veel kleiner geworden. Vroeger waren de lijntjes kort. Tegenwoordig is het ministerie betrokken bij de topsectoren, maar daarvoor hoef je niet vanuit dit ministerie bekostigd te worden.’

Terwijl de inhoudelijke meerwaarde van het ministerie in de groene sector afnam, leidde de onderwijsbekostiging tot steeds meer gedoe. Vorig jaar werden bezuinigingen bij de agrarische hogescholen, aoc’s en universiteit min of meer teruggedraaid, dit jaar doemden er nieuwe kortingen op voor de aoc’s en bleef de 2-procent-regel bij de universiteit van kracht, waardoor de studentengroei in Wageningen niet volledig wordt vergoed. ‘Die financiële discussies worden steeds ingewikkelder’, vindt Lucas. ‘We willen als Tweede Kamer niet elk jaar ingrijpen in deze bekostiging. Als we het onderbrengen bij OCW, kan de financiering vanuit één lump sum en rekenmodel plaatsvinden.’

Voor Wageningen UR kan de overgang gunstig uitpakken, denkt Lucas. ‘De universiteit mag niet de dupe worden van haar eigen succes. De 2-procent-regel kan nu worden herzien, zodat de groei in Wageningen wel wordt bekostigd.’ Toch is de situatie bij de universiteit niet de voornaamste reden voor het besluit van de VVD om de motie te steunen. ‘De aanleiding is vooral de aoc’s.’ Het financiële probleem bij de aoc’s was veel groter en die scholen pleiten in toenemende mate voor een overgang naar OCW. En als je de aoc’s wilt overhevelen, redeneert Lucas, dan moet je ook de agrarische hogescholen en universiteit laten meegaan.

Vaak worden moties aangenomen nadat de politieke partijen in een debat hun meningen hebben uitgewisseld. Waarom is deze motie in stemming gebracht voorafgaand aan de bespreking van de EZ-begroting over anderhalve week? Lucas: ‘We kennen de meningen over de positie van het groen onderwijs, die staan in het advies ‘Verkenning Sectoronderwijs’. De VVD heeft dit rapport besproken en een standpunt bepaald. Het rapport was helder, alle argumenten zijn gegeven, wij hebben de keuze gemaakt.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.