Student
Onderwijs

Analyse – VVD speelt sleutelrol bij financiering universiteit

Wageningen UR kampt met een tekort, omdat het aantal studenten sneller stijgt dan de onderwijsfinanciering van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Over enkele weken bespreekt de Tweede Kamer dit probleem. D66, CDA en ChristenUnie willen extra geld voor de universiteit, van de PvdA hoeft het niet. De VVD speelt een sleutelrol.
Albert Sikkema

De ChristenUnie is geen grote partij in de Tweede Kamer, maar als het om landbouw en onderwijs gaat moet je deze partij in de gaten houden. De CU vond altijd, net als het CDA, dat het groen onderwijs (Wageningen Universiteit, de agrarische hogescholen en de agrarische opleidingscentra) onder het vakministerie EZ moest vallen. Dat was nodig om de goede samenwerking tussen beleid, kennisinstellingen en bedrijfsleven – de gouden driehoek – in stand te houden. Maar inmiddels is de CU daar niet meer van overtuigd. Als het aan Kamerlid Carla Dik-Faber ligt, moet de universiteit onder het onderwijsministerie gaan vallen.

Dik-Faber: ‘Ik constateer twee problemen bij de financiering van het groen onderwijs. De aoc’s hebben een korting gekregen van 28 miljoen euro en die moet van de baan. En Wageningen Universiteit mag maar met maximaal 2 procent groeien, terwijl de groei veel groter is. Het lukt niet om deze problemen op te lossen binnen de begroting van EZ. Dus gaan we, als er niets gebeurt, elk jaar steggelen over de financiering van het groen onderwijs en elk jaar met een houtje-touwtje-oplossing komen. Daarom moet het groen onderwijs worden overgeheveld naar OCW. Bij dat ministerie kun je de groei van het budget middelen via de verdeelsystematiek, waarbij de financiering de leerlingen en studenten volgt.’

Dik-Faber is niet bang dat dit ten koste gaat van de sectorale samenwerking. ‘We zien dat de zorgopleidingen, die worden bekostigd door OCW, ook in staat zijn om goed samen te werken binnen de zorgsector.’ De ChristenUnie steunt dus D66, die al langer vindt dat het groen onderwijs naar het ministerie van OCW moet. Samen hebben ze een motie van die strekking opgesteld.

Vroeger had de PvdA een dergelijke motie gesteund, maar de partij zit nu in een lastig parket. De regeringspartij levert zowel onderwijsminister Bussemaker als de ‘staatssecretaris voor groen onderwijs’ – tot voor kort Dijksma – en die zitten niet op één lijn. Daarom heeft het PvdA-Kamerlid Henk Leenders ‘geen principieel standpunt’. Hij volgt de bewindslieden die hebben afgesproken dat ze geen gedoe willen over het groen onderwijs. De verschillen in bekostiging tussen groen onderwijs en OCW-onderwijs zijn klein, stelt Leenders, en hij steunt geen moties om de korting op het groen onderwijs terug te draaien – op dit moment.

De PvdA heeft tijd nodig. ‘Ik denk dat we de discussie over de positie van het groen onderwijs een keer apart in alle rust moeten voeren’, zegt Leenders. ‘We hebben geen principieel standpunt, het gaat ons om de onderwijskwaliteit. Als de overheveling naar OCW leidt tot beter onderwijs, zijn we voor.’ Leenders staat open voor argumenten voor en tegen, ook vanuit het onderwijsveld. Hij is benieuwd wat de raad van bestuur van Wageningen UR wil.

Daarmee ligt de bal bij de andere regeringspartij, de VVD. Vorig jaar repareerde die partij samen met de oppositie de korting op groen onderwijs. Wat wil de VVD nu? Kamerlid Helma Lodders houdt haar kruit nog even droog, ze wil pas kort voor de behandeling van de EZ-begroting een interview geven. Die bespreking is uitgesteld, nu EZ-staatssecretaris Dijksma heeft plaatsgemaakt voor Van Dam. Ook de VVD heeft tijd nodig, om te overleggen met het kabinet en te bepalen: gaan we deze kabinetsperiode nog werk maken van het groen onderwijs?

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.