Organisatie
Medewerkers

Slecht in Engels? Dan op cursus

Medewerkers van het LEI die Engels spreken tijdens hun werk, krijgen komende week de mogelijkheid hun niveau te toetsen. Als het nodig is, volgt een training. Ook de rest van de organisatie komt aan de beurt.
Koen Guiking

Taalbeleid is onderdeel van het Strategisch Plan en de implementatie loopt tot en met 2018. Op basis van de Online Oxford Placement Test en eventueel een mondelinge intake wordt bekeken of een cursus Engels gewenst is. En zo ja, op welk niveau.

De cursussen beginnen in januari 2016. Afhankelijk van de inhoud en het niveau bestaat een cursus uit 6, 12 of 16 sessies. Wageningen in’to Languages neemt de taaltoetsen af en geeft de cursussen. De bedoeling is dat eind 2018 het Engels van de betreffende medewerkers op niveau is.

‘Per functie hebben we richtlijnen opgesteld voor wat het taalniveau zou moeten zijn,’ licht beleidsmedewerker Astrid van den Heuvel toe , ‘maar leidinggevenden kunnen aangeven dat een cursus voor bepaalde medewerkers niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat iemand bijna met pensioen gaat. We gaan het taalbeleid vooral functioneel en toegepast inzetten, daar waar het nodig en gewenst is op basis van de functie.’

Een goede beheersing van het Engels is niet alleen belangrijk voor wetenschappelijk personeel, benadrukt Van den Heuvel. Het is belangrijk dat internationale studenten en medewerkers zich hier thuis voelen, en dat de afdelingssecretaresse of de cateringmedewerker dus ook een eenvoudige conversatie in het Engels kan voeren. Speciaal daarvoor is de cursus “Hospitality English” ontwikkeld. Voor academici zijn er cursussen “Lecturing in English” en “Writing skills”.

Op vrijdagochtend 24 september gaf Wageningen In’to Languages al een inkijkje in de cursus “Hospitality English”. Een introductie werd gegeven in Impulse ter viering van de Europese Dag van de Talen.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.