Organisatie
Mijns Inziens

Moet de zesjesstudent het veld ruimen?

Vorig jaar gooide Universiteit Leiden de knuppel in het hoenderhok; de masteropleiding politicologie accepteert niet langer de zesjesstudent. Minimaal een zeven. Ook voor studenten die doorstromen van eigen bachelorstudies. Als reden wordt aangedragen dat zo de kwaliteit van de opleiding wordt verhoogd. Anderen zien het als een verkapte bezuinigingsmaatregel. Inmiddels selecteren de Vrije Universiteit en…
Carina Nieuwenweg

Bram van Driel, Tweedejaars Voeding en Gezondheid

22_BramvanDriel.JPG

Het voordeel van dit plan vind ik dat hoge cijfers meer betekenis krijgen. Nu moet je vakken slechts ‘halen’ om een bachelordiploma en toegang tot de masters te krijgen. Als dit plan in Wageningen ingevoerd wordt, moet je wel tot minimaal één master in Wageningen toegang hebben met een bachelordiploma. Dan ontstaat er een systeem waarin je meer keuzemogelijkheden krijgt als je hoge cijfers haalt. Dat spreekt me wel aan. Ik vraag me wel af of het wenselijk is dat er masters met verschillende niveau’s ontstaan. In principe staat een master voor een academisch niveau van denken. Hoe leg je de verschillen die ontstaan dan uit aan bedrijven? Zij willen ook ergens van uit kunnen gaan. Wilko van Loon, Opleidingsdirecteur Moleculaire Levenswetenschappen

22_WilkovanLoon_zw.jpg

Dat je minimaal een zeven eist van zij-instromers is begrijpelijk. Het gevolgde vakkenpakket wijkt dan af van de reguliere bachelor. Het zijn dan vooral de betere studenten die de meeste kans maken om de master met goed gevolg te doorlopen. Maar als je besluit om echt te gaan selecteren dan moet je dat zo vroeg mogelijk in de bachelor fase doen. Het zou toch belachelijk zijn dat studenten pas na het behalen van de bachelordiploma te horen zouden krijgen dat ze toch minder geschikt zijn voor de studie. Dat is zonde van hun tijd. Hebben ze de bachelor gehaald dan moeten ze toegang krijgen tot de master. Je wilt immers ook uitdragen dat de eigen bachelor gewoon goed genoeg is.Sonja Isken, Opleidingsdirecteur Biotechnologie

22_sonja_scan.jpg

"In mijn optiek is het simpel. Wanneer je zegt dat een groep studenten je master niet waard is terwijl die studenten over een diploma van de bachelor beschikken, die als directe vooropleiding voor die master is bedoeld, dan is de bachelor te makkelijk. Kennelijk vind je, dat je eigen bachelor niet voldoet. Men moet in dat geval de bachelor aanpassen, zodat zeker is, dat ook een ‘zes’ voldoende is om aan de aansluitende master te kunnen beginnen. Op die manier zorg je voor de juiste kwaliteit van het onderwijs, niet door minimum cijfer te eisen. Een dergelijke eis is alleen nuttig voor instroom vanuit een bachelor, die niet een op een aansluit." Joshua Dijksman, Universitair docent bij Physical Chemistry and Soft Matter

22_Joshua Dijksman.jpg

Voor zowel student als universiteit is het niet wenselijk wanneer een student een studiekeuze maakt waar hij of zij uiteindelijk niet veel verder mee komt. Maar of je dat kan koppelen aan een minimumeis gebaseerd op een cijfer en of dat een voldoende middel is om schade te voorkomen, valt natuurlijk te bezien. Niet alle studenten bewandelen een rechte weg; in een academische context moet daar toch ruimte voor zijn. Een zeven lijkt me een erg arbitraire grens die weinig ruimte biedt aan individuele variatie onder studenten. Mocht de universiteit een dergelijke regel gaan implementeren, dan vind ik wel dat er ruimte moet zijn voor meer maatwerk.Raoul Frijns, Vijfdejaars Moleculaire Levenswetenschappen

22_RaoulFrijns.jpg

Het lijkt me geen goed idee om minimum gemiddeldes te eisen voor masters. De WUR heeft veel specialistische studies en het overgrote deel van de studenten komt niet alleen voor een BSc naar de universiteit. Als je de specifi eke vervolg-master dan niet kunt doen zit je opeens vast en moet je een totaal andere richting op gaan. Daarnaast weet je nooit hoe iemand aan zijn gemiddelde komt. Heeft iemand die twintig herkansingen nodig had om een zeven gemiddeld te staan het nou echt beter gedaan dan iemand die elk vak in één keer met een 6.5 haalde?Ivanna Colijn, Derdejaars Levensmiddelen Technologie

22_IvannaColijn2.JPG

Ik ben tegen het weren van zesjescultuur studenten. Zeker in Wageningen is het gebruikelijk om naast je studie commissies te doen bij een studentenvereniging, studievereniging of sportvereniging. Een actief studentenleven kost nu eenmaal tijd maar je leert ook veel vaardigheden die tijdens je carrière goed van pas kunnen komen. Ik kan mij voorstellen dat de studie op een lager pitje komt te staan wanneer je al veel tijd besteed aan een grote commissie of bestuur. Als de universiteit ervoor kiest om zesjescultuur studenten te weren voor een masterstudie, zullen meer studenten ervoor kiezen om zich op hun studie te focussen in plaats van de activiteiten buiten hun studie. Ik zou dat erg zonde vinden en bovendien vraag ik mij af of je daar echt betere toekomstige werknemers voor terug krijgt.

Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.