Student
Politiek
Studentenleven

Verkiezingen studentenraad: VeSte

Tussen 18 en 22 mei zijn er studentenraadsverkiezingen. Nick van Nispen, masterstudent Economie & beleid, is tijdens de komende studentenraadsverkiezingen lijsttrekker voor VeSte. Resource stelde hem vier vragen.
Linda van der Nat,Koen Guiking

Wat zijn voor VeSte de belangrijkste thema’s?

Wageningen staat bekend om de hoge kwaliteit van onderwijs, internationale karakter en een actief studentenleven met vele verenigingen. Dat wil VeSte behouden en verbeteren. Wij vinden dat de academische vorming meer is dan enkel colleges volgen. De beschikbare activiteiten buiten de studie zijn minstens zo belangrijk. Naast onze klassieke thema’s richten we ons op de komst van een nieuwe rector magnificus en blijven we kijken naar praktische verbeteringen zoals silent rooms, meer werkplekken en betere begeleiding tijdens practica.

Wat wordt jouw belangrijkste wapenfeit in 2015/2016?

Ondanks dat de bètastudies leidend zijn voor de universiteit verdienen de gammastudies meer aandacht. Daar wil ik me hard voor maken, te beginnen met meer inspraak op de begroting. Maar ook praktisch, zoals meer interactie met het bedrijfsleven en meer beschikbare werkplekken voor de sociale studies. Bovendien liggen er mooie kansen om colleges te verbeteren met behulp van ICT. Naast de reeds opgestarte MOOCS (Massive Open Online Course) zijn er meer opties die relevant voor vandaag zijn. Daar wil ik ook aandacht aan besteden.

Wat is je persoonlijke drijfveer om een jaar bij de Studentenraad te gaan?

De universiteit en studentenonderwerpen zijn twee zaken die mijn interesse hebben. Door de jaren heen kom je in situaties waarvan je denkt: ‘Dat kan beter!’ of ‘Dit is goed en moeten ze behouden’. Met VeSte heb ik de optie om het heeft in eigen hand te nemen en samen met de andere kandidaten de belangen van studenten te behartigen.

Ben je tevreden over de hoe de medezeggenschap bij Wageningen UR geregeld is?

Alle studenten hebben de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de universiteit, zowel op universitair als facultair niveau. Dankzij de kleinschaligheid van de universiteit zijn de studenten over het algemeen vrij bewust van het recht op medezeggenschap. Bovendien zorgt de redelijk goede verhouding met de raad van bestuur voor een goede basis voor de studenten om mee te kunnen praten over de studentenpolitiek, helemaal in vergelijking met andere steden. Er is ruimte voor verbetering, VeSte is bijvoorbeeld bezig om meer inspraak te krijgen op de begroting. Maar het resultaat is er naar mijn mening ook. De RvB laat zich adviseren door een veelvoud aan werkgroepen en tegenwoordig zit er minstens één student in een werkgroep. Zo hebben studenten voor en na de besluitvorming meer inspraak.

Voorafgaand aan de verkiezingen interviewt Resource de lijsttrekkers van de drie deelnemende partijen. Lees ook de interviews met Anne Walther van S&I en Wiard Ligterink van CSF.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.