Organisatie

Nadere studie wegen rond campus

De gemeente Wageningen krijgt een half jaar de tijd om aan te tonen dat het Rondje Campus niet nodig is. Intussen moet begonnen worden met de voorbereidingen voor de noordelijke ontsluiting van de campus.
Roelof Kleis

Dat schrijft het dagelijks bestuur van de provincie in een brief aan de gemeente. GS reageert daarmee op een verzoek van Wageningen om de verkeersdrukte rondom de campus op te lossen door de bestaande wegen te verbreden. Het alternatief, een nieuwe rondweg om de campus, ziet het Wageningse college absoluut niet zitten.

Beide varianten zijn door verkeerskundigen uitvoerig onderzocht. Daaruit blijkt dat ze beide de bestaande en toekomstige verkeersdrukte oplossen. De provincie twijfelt evenwel over de zogeheten ‘robuustheid’ van verbreding van de wegen. Bij calamiteiten op de Mansholtlaan of Nijenoordallee zit het verkeer meteen muurvast, omdat er geen alternatieve route is. Het Rondje Campus biedt dat alternatief wel.

Wageningen krijgt nu een half jaar de tijd om met alle betrokkenen (bevolking, bedrijfsleven en Wageningen UR) maatregelen te bedenken die de doorstroming bij calamiteiten garandeert en de verkeersdruk verminderen. De voordelen van het Rondje Campus moeten daarbij zo dicht mogelijk worden benaderd. Alleen als dat het geval is, kiest de provincie ook voor verbreding van de bestaande wegen.

Intussen wil GS dat de gemeente Wageningen werk maakt van de noordelijke ontsluiting van de campus. Het gaat hier om de ontsluiting via de Bornsesteeg en de Kielekampsteeg naar de Mansholtlaan. Wageningen UR en de provincie hebben hier al overeenstemming over. De gemeente moet het project planologisch mogelijk maken.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.