Student
Opinie

Studentenfracties over democratie op de uni

Inspraak van studenten, marktdenken, transparantie over de financiering. De drie fracties in de wageningse studentenraad beschrijven hoe zij over deze zaken denken.

Opinie VeSte: waarom het Atlas nog niet bezet is

Vaak is mij afgelopen dagen de mening gevraagd over de taferelen die zich in het Bungehuis en het Maagdenhuis hebben afgespeeld. Op sommige vlakken is er zeker sympathie voor de actievoerders, maar de problemen die geschetst zijn spelen niet in dezelfde vorm en gedaante, zo vindt VeSte – studentenraadspartij van Wageningen University. Wij zijn gematigd positief over de gang van zaken, maar zien wel verbeterpunten voor Wageningen University: met name bij de inspraak over de financiën. Onze grootste bezwaren zitten in het beleid dat vanuit de ministeries gevoerd wordt.

Opinie CSF: Meer inspraak niet de oplossing

Door de intensieve samenwerking met de markt komt op Wageningen University de vrijheid van onderzoek in gevaar. Verder wordt er te weinig aan de vorming van studenten gedaan. Op Wageningen University onderhoudt de medezeggenschapsraad een goede relatie met het College van Bestuur. Over het algemeen is er een open dialoog waarin geen onderwerpen worden geschuwd. Dit maakt dat de roep om meer inspraak in Wageningen niet zo nodig is. Daarnaast is het zeer de vraag of we als studenten voldoende kennis hebben om mee te beslissen over bijvoorbeeld de instellingsfinanciën van de universiteit. Het advies- en instemmingsrecht van studenten gaat over de grotere lijnen; de uitvoering en implementatie wordt gedaan door het universiteitsbestuur. Voorwaarde hiervoor is dat de relatie tussen studenten en het College van Bestuur goed is. Helaas ontbreekt het daar op menig universiteit aan.

Opinion S+I: Communication is the Key

We understand that the underlying theme in the initial protest, as well as the ones that followed, is the lack of adequate communication between the Executive Boards and the students. This miscommunication is leading to lack of transparency and the feeling that there is no democracy, which ultimately leads to justified fears of the path universities are taking. At first thought, we were wondering how much this can be applied to Wageningen University. Yet, until now we are happy to say that our communication with the Executive Board has been both frequent and on a good basis. We have always been updated on various measures on a good time, and we would describe our relationship as cooperative. Nevertheless, we believe that there is always room for improvement; an idea which we think is also shared by the university’s executives. As a result we consider this as our duty: to explore all kinds of possibilities that would enhance dialogue of students with the university’s authorities.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.