Organisatie
Onderwijs

Universiteit iets minder gekort

Het ministerie van Economische Zaken geeft de universiteit dit jaar 3,5 miljoen euro meer dan ze aanvankelijk van plan was, meldde staatssecretaris Dijksma deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Toch is de universiteit teleurgesteld, want de financiering van het ministerie blijft achterlopen bij de studentengroei.
Albert Sikkema

Vorig jaar op Prinsjesdag kreeg het groen onderwijs een korting opgelegd van 15 miljoen euro, omdat het ministerie onvoldoende geld had om de stijgende leerlingen- en studentenaantallen te compenseren. Wageningen Universiteit zou 3,5 miljoen euro gekort worden. De Tweede Kamer zorgde er daarna voor dat deze korting ongedaan werd gemaakt. Deze week meldde Dijksma waar het benodigde geld vandaan komt.

Normaliter is een organisatie blij als een bezuiniging niet doorgaat, maar Wageningen UR is ‘teleurgesteld’, stelt woordvoerder Simon Vink. ‘Dit biedt geen soelaas.’ Vink wijst er op dat de zogeheten 2-procent-maatregel van het ministerie nog steeds van kracht is. Die maatregel houdt in dat de financiering van het ministerie jaar op jaar maximaal 2 procent kan toenemen of afnemen. Daardoor worden – anders dan het ministerie in de brief beweert – de snel stijgende studentenaantallen van Wageningen UR niet gecompenseerd. Zonder die 2-procent-maatregel had de universiteit dit jaar 8,7 miljoen meer ontvangen, zo staat in de brief van de staatssecretaris. Dat geld is hard nodig om de onderwijsgroei op te vangen, stelde bestuurder Tijs Breukink van Wageningen UR vorig jaar na Prinsjesdag.

Breukink wil van de 2-procent-maatregel af. Momenteel onderzoekt een Haagse commissie of Wageningen structureel minder geld krijgt dan de andere universiteiten en of de basisbekostiging van de universiteit gelijk kan worden getrokken met de andere universiteiten die betaald worden door het onderwijsministerie. Die commissie rapporteert later dit jaar.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.