Wetenschap

Hoe biodivers is de campus?

Wat groeit, bloeit en leeft er allemaal op de campus?
Roelof Kleis

Eerlijk gezegd, weten we het niet. Mycoloog Thom Kuyper wil daar samen met experts uit andere disciplines een mooi onderwijsproject van maken. Het idee ontstond naar aanleiding van een rondleiding die Kuyper onlangs op de campus gaf aan De Wandelende Tak, een studentengroep van de opleiding Bos- & Natuurbeheer. In krap een uur tijd kwam Kuyper tot 51 verschillende soorten paddenstoelen.

Al die veelsoortigheid roept de vraag op hoe groot de biodiversiteit op de campus eigenlijk is. Kuyper: ‘Het zou een heel mooi project zijn om dat samen met studenten te inventariseren. Het is natuurlijk merkwaardig dat je dat als universiteit in de life sciences niet precies weet.’ Kuyper wil er daarom samen met anderen wel een project van maken. Wie goede ideeën heeft om daar handen en voeten aan te geven, kan bij hem terecht.

Foto: Erika van Gennip

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.