Organisatie

Werkgevers willen nieuwe weg

De grote werkgevers in Wageningen scharen zich achter een nieuwe in- en uitvalsroute van de stad. Daarmee krijgt een rondweg om de campus een forse steun in de rug.
Roelof Kleis

Het pleidooi voor een nieuwe ontsluiting van Wageningen komt uit de koker van de pas opgerichte W12. Onder die noemer hebben de twaalf grootste werkgevers van Wageningen zich verenigd. Wageningen UR maakt als grootste werkgever deel uit van de club. De W12 is een initiatief van het Wagenings Ondernemers Contact.

Directe aanleiding voor de oprichting van de W12 is de slechte bereikbaarheid van Wageningen. Het grootste knelpunt ligt aan de oostkant van de stad rondom de campus, waar in de ochtend- en avondspits files staan. De provincie studeert op alternatieven voor deze weg. Een noordelijke rondweg, het zogeheten Rondje Campus, is een van de mogelijkheden die worden doorgerekend.

Het Rondje Campusmaakt een short-cut van de Mansholtlaan bij Bennekom naar de Nijenoordallee bij de Mondriaanlaan aan de westkant van de campus. De weg volgt de Kielekampsteeg, Plassteeg en een nieuwe weg langs het huidige fietspad Dijkgraaf over het terrein van Wageningen UR. Zo’n nieuwe rondweg verbetert naar verwachting het oost-west verkeer aanzienlijk.

‘Een verlegging van de toegang tot Wageningen of het aanleggen van een tweede in- en uitvalsroute sluit het best aan op de randvoorwaarden van de W12’, schrijven de ondernemers in een verklaring. Zo’n nieuwe route kan volgens hen het beste ‘de eventuele extra groei van het verkeer opvangen en biedt een alternatieve route in geval van calamiteiten’.

De bewoners van de wijk NoordWest naast de campus zijn fel tegen het Rondje Campus. Om omwonenden tegemoet te komen, stelt de W12 voor een nieuwe weg alleen in de spitsuren open te stellen en niet in het weekeinde. De W12 wil ook graag meedenken over de landschappelijke inpassing van een nieuwe weg, zodat deze ‘tot een meerwaarde leidt voor mens en milieu’.

In de W12 zitten naast Wageningen UR en het WOC ook Friesland Campina, het NIOO, Stoas, Meteogroup, Menzis, Keygene, Noldus, BLGG-AgroXpertus, AgruniekRijnvallei en RijnIJssel. De W12 vertegenwoordigt naar eigen zeggen ruim 8000 arbeidsplaatsen en zijn goed voor een gezamenlijke omzet en budget van een miljard euro.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.